Nyheter
Overflatebehandling av metall genererer farlig avfall, men ikke alle galvaniseringsbedrifter er like flinke til å håndtere det. Illustrasjonsfoto: ZERO

Håndtering av farlig avfall fortsatt et problem

Galvaniseringsbedrifter er blitt flinkere til å overholde miljøregelverket, men mange bryter fortsatt krav til levering av farlig avfall, viser årets kontrollaksjon.

Miljømyndighetene gjennomførte nylig en landsomfattende kontroll av galvaniseringsbransjen, altså bedrifter som driver med overflatebehandling av metaller. Selskap i alle fylker ble kontrollert, med unntak av Troms og Finnmark.

Blitt flinkere på internkontroll

Hensikten var å følge opp bransjen siden den forrige landsaksjonen i 2013, for å finne ut om de såkalte galvano-bedriftene er blitt bedre til å holde seg til reglene.

Resultatene viser at bedriftene har bedre kjennskap til kravene om internkontroll enn før og etterlever dermed regelverket bedre. Det gir positive utslag på de andre områdene som er kontrollert, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

Svikter på farlig avfall

Utslippene av prosessavløpsvann er redusert og rutinene for håndtering av kjemikalier og avfall er forbedret siden forrige kontrollaksjon.

«Men mange bedrifter har fortsatt manglende vurderinger av miljørisiko og bryter fremdeles krav til deklarering og levering av farlig avfall», påpeker Miljødirektoratet.

«Produserer» farlig avfall

Galvanobransjen utfører kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling av metaller. Det er rundt 143 bedrifter i Norge som bruker galvanotekniske prosesser. I årets aksjon ble 49 bedrifter i bransjen kontrollert.

Bedriftene, som driver med overflatebehandling, bruker kjemikalier. I driften oppstår det farlig avfall. Det er viktig at virksomhetene håndterer kjemikalier og avfall på en forsvarlig måte for å hindre at farlige stoffer kommer ut i miljøet og forurenser vann og grunn.

Her kan du lese mer om resultatene fra tilsynsaksjonen.

Årets kontrollaksjon viser at galvaniseringsbedriftene er blitt mer miljøbevisste siden 2013. Kilde: Miljødirektoratet
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!