Bransjestemmer

Det brenner igjen:

–  Avfallsbransjen har et omdømmeproblem

Avfallsbransjen liker å fremstille seg som selve navet i den sirkulære økonomien. Bransjen mottar enorme avfallsmengder og det er store, og ofte begrensede, ressurser som forvaltes. Skal bedrifter og forbrukere ha tillitt til at avfallsbransjen kan håndtere disse ressursene på en forsvarlig måte, må antall branner reduseres. For å lykkes, må bransjen være «best før det gjelder».

Guro K Milli-Solheim og Sverre Valde , partnere i Nomiko AS og forfattere av rapporten «Branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak»

Når dette skrives er det nok en avfallsbrann som er blant toppnyhetene på norske nettaviser.

Det skulle så gjerne heller ha vært historier om plastflasker som blir til kontorstoler, brukte klær som varmer kalde kropper, gamle vinduer som materialgjenvinnes til ny isolasjon eller miljøgifter som samles inn og tilintetgjøres under kontrollerte forhold, for det skjer også i avfallsbransjen.

Det inntrykket folk i dag lett kan sitte igjen med, er at aktørene som mottar deres avfall ikke har kontroll.

Det er svært uheldig for bransjen og gir et dårlig signal til de som har sortert og håndtert sitt avfall etter beste evne.

Heldig vis er det få liv som går tapt i branner på norske avfallsmottak, og sammenlignet med for eksempel oljeraffineri og sykehus vil verdien i kroner og ører og risikoen for helse og miljø ofte være begrenset. Myndighetene vil naturlig nok prioritere andre områder enn avfallsbransjen når det gjelder brann, men de har varslet en tilsynsaksjon mot avfallsbransjen i 2020.

Myndighetene bør også ta initiativ til at det utarbeides en brannrisikoveileder for norske avfallsmottak og påse at det blir samlet inn mer informasjon om de branner som har oppstått. Dagens statistikk over branner på avfallsmottak gir ikke et godt nok grunnlag til at målrettede tiltak kan iverksettes.

Det er vel og bra at myndighetene nå er på banen, men bransjen må selv ta hovedansvaret, både for brannene og sitt renommé. Kompetansen må heves og risikovurderinger og tiltak bedres på avfallsmottakene. Med andre ord må avfallsbransjen øke brannfokuset ytterligere og bli best før det gjelder.

Relaterte artikler

Kurs: IATA grunnkurs

DGM Norway AS

Fareseddelhylle

DGM Norway AS

FinBin CitySolar – Avfallsbeholder som komprimerer

Miljø og Sikkerhet AS

LH 50 M Timber Litronic

Liebherr Norge AS

DH 811 L

OP System Norge AS

Transport/Inntransport båter

Viking Gjenvinning AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

KlesIGLO og andre sirkulære bobler

Tone Skårdal Tobiasson, Journalist og forfatter, Styremedlem Union of Concerned Researchers in Fashion
Ingun Grimstad Klepp, OsloMet
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.