Nyheter
Allerede over helga vil det ikke være nok kapasitet på Østlandet til å ta imot oljeforurenset masse, påpekte Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i Avfall Norge, under dagens innspillmøte. Foto: Avfall Norge

Akutt mangel på mottak for oljeforurenset masse

Det ligger an til akutt mangel på mottakskapasitet for oljeforurenset masse på Østlandet. Og det allerede fra mandag av, sier Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Under innspillmøtet om rapporten til ekspertutvalget for farlig avfall kom Lind med en oppsiktsvekkende beskjed. Allerede over helga vil det ikke være nok kapasitet på Østlandet til å ta imot oljeforurenset masse.

Det skjer på grunn av «uheldige sammenfall av revisjonsstans, lang saksbehandlingstid hos omorganiserende fylkesmenn og motvirkende sesongvariasjoner», understreket hun.

Sårbare avfallssystemer

– Saken illustrerer sårbarheten i avfallssystemene våre, systemer som vi i Norge tar for gitt, men som klapper sammen dersom det ikke er samsvar mellom behov og kapasitet, sa Avfall Norges næringspolitiske direktør.

Med dette understreket Cecilie Lind alvoret i oppgaven som statsråd Ola Elvestuen står overfor «og nødvendigheten av framdrift i de viktige beslutningene som nå må tas».

– Saken illustrerer sårbarheten i avfallssystemene våre, systemer som vi i Norge tar for gitt, men som klapper sammen dersom det ikke er samsvar mellom behov og kapasitet.

cecilie lind, næringspolitisk direktør i avfall norge

Konkurranse best eget

Når det gjelder ekspertutvalgets rapport, mener Avfall Norge at konkurranse i markedet vil være best egnet til å skape en god balanse mellom tilstrekkelig deponikapasitet og utvikling av ny teknologi.

– Vi støtter derfor utvalgets overordnede tilnærming om at statens primære oppgave bør være å sikre forutsigbare rammevilkår og være tilrettelegger, sa bransjeorganisasjonens næringspolitiske direktør.

Lind understreket at det må sikres «en kontinuerlig, tilstrekkelig deponikapasitet både før og etter 2025».

Lokal motstand må ikke undervurderes

Samtidig advarte hun mot å undervurdere lokal motstand mot deponier for farlig avfall.

– Det trykket som slike saker bygger opp, både lokalt, regionalt og nasjonalt, utgjør en betydelig ​ belastning ​for de involverte partene, både økonomisk og organisatorisk. Dette gjelder både på myndighetene og deponieiere, understreket den næringspolitiske direktøren.

Kan svekke investeringsviljen

Belastningen og det potensielle omdømmetapet kan dermed oppleves som så omfattende for de involverte partene at både gjennomføringsevnen og investeringsviljen svekkes, frykter Avfall Norge.

LES OGSÅ: Vil ha høringsrunde om farlig-avfall-rapport

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!