Nyheter

165 branner i avfallsanlegg siden 2016 er altfor mange. Miljødirektoratet og DSB jobber nå sammen for å få ned dette tallet. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Hele 165 branner i avfallsanlegg siden 2016

Brannvesenet har rykket ut til hele 165 branner i avfallsanlegg siden 2016, viser en fersk rapport. Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil nå dette betydelige problemet til livs.

Rapporten, som er laget av RISE Fire Research og finansiert av Miljødirektoratet, DSB og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), skal danne grunnlaget for direktoratenes samarbeid om å få ned antall branner og skader fra branner i avfallsanlegg. Det vil bli lagt ekstra stor vekt på brannforebyggende tiltak.

I studien har RISE Fire Research gått gjennom ulike typer avfallsanlegg og avfallsfraksjoner, relevant regelverk og veiledninger og kjennetegn ved branner i avfallsanlegg. Selskapet har dessuten sett på statistikk om branner og omfanget av dem, årsakene til hvorfor brannene startet og i hvilke avfallsfraksjoner.

Sett på ferske, større branner

Selskapet har også undersøkt miljøpåvirkningen brannene i avfallsanlegg hadde og måter for å håndtere slokkevann ved brann på. RISE har dessuten gått gjennom noen av de siste, større brannene for å se på hva som skjedde og hva selskapene (og etatene) lærte av hendelsene.

Flere typer høyrisikoavfall

Her er noen av hovedfunnene til RISE: Som høyrisikoavfall ansees blandet avfall, batterier (særlig feilsorterte batterier), elektrisk og elektronisk avfall (såkalt EE-avfall), samt papir, papp og kartong.

Blandet avfall, altså restavfall, peker seg særlig ut som et viktig fokusområde for å redusere den totale brannrisikoen ved norske avfallsanlegg, mener RISE Fire Research. Dette ut fra både rapportert hyppighet av brannstart og ut fra potensielle konsekvenser av brann for utstyr, driftsstans, miljø og helse.

KS Bedrift har, sammen med brann- og redningstjenesten, laget veiledningsheftet «Brann i avfallsanlegg». Det gir råd om forebyggingen av branner, øvelser og samhandling dersom det skulle brenne. Illustrasjon: KS Bedrift

Batterier og kompost

Vanlige antennelseskilder er ifølge RISE kompostering (selvantenning), ukontrollerbar temperaturøkning i batterier, friksjonsvarme ved kverning og menneskelig aktivitet. I flere tilfeller er årsaken til brannen ukjent.

Det lagres mer avfall innendørs

Av hensyn til miljø og naboer lagres mer avfall innendørs. Det kan imidlertid komme i konflikt med brannsikkerheten, særlig på grunn av dårligere adkomst for brannvesen og mulig stor varmepåkjenning på den bærende konstruksjonen i selve bygningen som huser avfallet, understreker RISE Fire Research.

Overvåking påkrevet

RISE foreslår derfor følgende tiltak som bør prioriteres:

  • deteksjon og overvåking
  • begrense mengder avfall
  • orden og ryddighet
  • god opplæring
  • mottakskontroll
  • tilgjengelig og riktig dimensjonert slokkeutstyr
  • løsninger for å samle opp slokkevann for å unngå at miljøgifter slipper ut.

Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg. Det er ikke lenger en selvfølge at alle får forsikret anleggene sine.

ann-christin olsen-Haines, DSB

Den kan spøke for forsikringen

– Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg. Det er ikke lenger en selvfølge at alle får forsikret anleggene sine i Norge, påpeker fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB i en pressemelding.

Som avfallsbransjen.no har meldt tidligere, planlegger brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og DSB en tilsynsaksjon mot avfallsbransjen i løpet av 2020.

Oppfordring til anleggseierne

– Vi håper at tilsynene vil bidra til at eierne av avfallsanleggene tar brann- og miljørisikoen på alvor og setter i gang nødvendige tiltak som kan begrense antall branner, er Olsen-Haines` oppfordring.

Rapporten bør derfor leses av flest mulig. Den finnes HER.

LES OGSÅ: En veileder som kan redde liv

OG DENNE: Må din bedrift etablere industrivern?

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!