Nyheter
Glade fjes etter at avtalen er undertegnet. Fra venstre administrerende direktør Stein Giæver i Horisont, daglig leder Inge Morten Haave i GLØR, daglig leder Bjørn Erik Jønsberg i SØIR, direktør Ola Børke i Eidsiva Bioenergi og administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula. I tillegg er Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap med i samarbeidet. Foto: Lars Bjelvin, Eidsiva

Eidsiva Bioenergi vant anbudsrunde for Innlandet

Energiselskapet Eidsiva har vunnet anbudsrunden for å ta seg av restavfallet til 250.000 innbyggere hos fem interkommunale avfallsselskap i Innlandet. Ni-års-kontrakten er verdt 350 millioner kroner og gjelder fra 2020.

Avtalen gjelder avfallsinnhentingen hos husholdningene i Midt-Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik, Toten, Land, Hedemarken og Sør-Østerdal, opplyser Eidsiva Bioenergi i en pressemelding.

Miljø vektet 35 prosent

For å få stort volum og sikre best mulig miljøvennlig behandling og pris, gikk fem interkommunale avfallsselskap i Innlandet sammen i vår om å finne mottaker av restavfallet som selskapene tar imot fra innbyggerne.

I anbudet til Sirkula, Horisont, GLØR, SØIR og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap ble miljøvennlig behandling vektet med 35 prosent og pris med 65 prosent.

Gir varme og strøm

— Det var flere tilbydere. Beste tilbud fikk vi fra Eidsiva Bioenergi. Dermed vil restavfallet fortsatt gi både varme og strøm i samme regionen som det samles inn, understreker administrerende direktør Stein Giæver i Horisont IKS.

Siden Eidsivas anlegg på Trehjørningen ved Hamar har stått ferdig i 2011, har det vært mottaker av restavfallet fra fire av de fem selskapene som nå har inngått kontrakt med energiselskapet.

Samarbeider om transport

Det å ha en regional mottaker, har sørget for at avfallsselskapene har kunnet samarbeide om transport mellom andre anlegg som tar imot andre typer avfall. Mjøs-anlegget på Lillehammer tar imot matavfall fra alle, mens trevirke sendes til Eidsiva i Elverum og Gjøvik. Det gjør at bilene har kunnet ta med lass også på retur, heter det videre i pressemeldingen.

— Vi har hatt stor nytte av å samarbeide om avfallet fra innbyggerne våre, helt siden vi gikk sammen om å bygge Mjøs-anlegget i 2000, poengterer daglig leder Inge Morten Haave i GLØR IKS.

Mindre utslipp

Energiutnyttelsen av restavfallet hos Eidsiva på Trehørningen sparer samfunnet for utslipp av 30.000 tonn CO2 årlig – mot å bruke strøm eller olje til oppvarming.

Halvparten av energien, som tas ut av restavfallet på Eidsivas anlegg, varmer opp vann i fjernvarmenettet som brukes både til oppvarming i bygg og varmtvann.

Varmer opp skoler og svømmehall

Mottakere av denne energien er i dag blant annet Ankerskogen svømmehall, Hamar kulturhus, Hamar rådhus, blokker og borettslag i Hamar by, alle hoteller i Hamar by og Furnes, alle skoler i Hamar by og Stavsberg, næringsbygg på Midtstranda og Martodden og industriområdet i Nydal.

25 prosent blir til strøm

En fjerdedel av energien fra restavfallet blir til strøm som sendes på nettet. Til sammen utvinnes omtrent 230 GWh av restavfallet. Det kan dekke det årlige strømforbruket til rundt 15.000 eneboliger.

Den siste fjerdedelen av energien er damp som nabobedriften Norsk Protein bruker i for å dekke sitt energibehov.

Fakta om avfallssamarbeidet

Avfallsselskapene, som står bak det felles anbudet, med eierkommunene i parentes:

  • Sirkula IKS (Ringsaker, Hamar, Stange, Løten)
  • Horisont IKS (Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land)
  • GLØR IKS (Lillehammer, Gausdal, Øyer),
  • SØIR IKS (Elverum, Trysil, Åmot)
  • Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (Ringebu, Sør-Fron, Nord- Fron)
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!