Nyheter
Avgiftsfritaket for biodrivstoff må videreføres, mener KS Bedrift, Avfall Norge og VEAS. Foto: Avfall Sverige

Statsbudsjettet 2020

Sier nei til avgift på biodrivstoff

KS Bedrift, Avfall Norge og interkommunale VEAS oppfordrer regjeringen til å legge bort den foreslåtte avgiften på biodrivstoff.

Som avfallsbransjen.no skrev 7. oktober, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2020 å innføre veibruksavgift på biodiesel og bioetanol som omsettes utover omsetningskravet. (biogass rammes ikke av en eventuell avgift, red.anm.).

Avgiftsfritak siden 2015

I 2015 ble det innført avgiftsfritak for biodrivstoff som omsettes utover omsetningskravet. Hensikten var å stimulere til økte biodrivstoffvolumer. Fritaket har resultert i at biodrivstoff er blitt den teknologien som har bidratt med de største utslippsreduksjonene i transportsektoren.

Vil fjerne fritaket

Nå foreslår regjeringen altså å fjerne dette fritaket. Og forslaget er ikke blitt tatt godt imot av bransjen.

I en felles uttalelse skriver Nancy Strand fra Avfall Norge, Pia Farstad von Hall fra KS Bedrift Biogass Norge og Ragnhild Borchgrevink fra det interkommunale samarbeidet VEAS at det ikke er første gang at regjeringen varsler en omlegging av avgiftsregimet for biodrivstoff.

Fra null til full veibruksavgift?

«Forslaget denne gangen er å gå fra 100 prosent fritak fra veibruksavgift til 100 prosent avgift. Dette skaper naturlig nok utfordringer, både for dem som produserer og selger og for dem som kjøper biodrivstoff», skriver de tre og peker på at en eventuell veibruksavgift vil spille direkte inn i det norske klimaregnskapet og bruken av den mye omtalte palmeoljen.

«Det er dermed en brikke som berører langt flere enn aktørene i biodrivstoffmarkedet», skriver de videre.

Vi ser at investeringsviljen i norsk biogass er på vei opp. Endringer på avgiftsområdet kan snu opp ned på dette med et pennestrøk.

Liker ikke brå skifter

Organisasjonene understreker at de hilser en gjennomgang av virkemiddelbruken i biodrivstoffsektoren velkommen.

«Men det er på tide at myndighetene tar inn over seg at så brå skifter, som det legges opp til her, ødelegger for både forståelsen for avgiftspolitikken i befolkningen, den nødvendige forutsigbarheten som oppbygging av nye, grønne arbeidsplasser krever og for investeringsviljen i sektoren på sikt», understreker de tre.

Trenger forutsigbare rammevilkår

De oppfordrer derfor regjeringen til å videreføre gebyrfritaket.

– Vi ser at investeringsviljen i norsk biogass er på vei opp. Endringer på avgiftsområdet kan snu opp ned på dette med et pennestrøk. Vi ber derfor regjeringen sikre forutsigbare rammevilkår for fortsatt grønn vekst.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!