Bransjestemmer
Norsk CO2-satsing passerer barriere etter barriere. Foto: Equinor

Et grønt skifte som også er sosialt rettferdig?

Klimaendringene krever grønn omstilling. Hvordan kan forskning bidra til at den blir inkluderende og bærekraftig for både klima, økonomi og samfunn?

Utslipp fra produksjon og forbruk av energi står for hele 70 prosent av menneskeskapte klimagassutslipp. For å få til utslippskutt og omstilling til lavutslippssamfunnet, er teknologiske nyvinninger og statlige reguleringer på energifeltet viktig.

Kan forsterke sosial ulikhet

Samtidig viser studier at innføring av nye energitiltak og -teknologier kan bidra til å forsterke sosial ulikhet. Klimatiltak kan også skape mye politisk uro – og dermed kanskje ikke få virke like effektivt som planlagt – dersom de ikke har aksept blant ulike samfunnsgrupper som blir berørt.

Bevegelsen «De gule vestene» i Frankrike, og lignende protester knyttet til bilavgifter i England, Irland, Spania og Bulgaria, illustrerer hvordan klimatiltak som påvirker enkeltmenneskers liv, stadig oftere kobles til debatten om økende sosiale og økonomiske forskjeller.

Argumentet om sosial urettferdighet stod sentralt da Bompengepartiet for alvor meldte seg på i norsk politikk ved kommunevalget denne høsten.

Nye blikk på grønn omstilling

Da UiO:Energi ble opprettet i 2012, var det som et verktøy for Universitetet i Oslo til å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemene.

Satsingen bringer sammen juss, samfunnsvitenskap, humaniora og naturvitenskap – både ved UiO og eksternt – og leverer på en rekke bærekraftmål sammen med de to andre tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden.

Vebjørn Bakken er direktør for UiO:Energi. Foto: UiO

Mer spesifikt har UiO:Energi fire innsatsområder – med utgangspunkt i samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for ekstern finansiering.

  • Materialer for energi: Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruk mer effektiv og bærekraftig.
  • Energisystemer: For å balansere mangfoldet av nye energikilder (som vind og sol) og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem.
  • Karbonfangst- og lagring: Forbedring av denne typen teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.
  • Energiomstilling og bærekraftige samfunn: For å forstå prosessene og få fortgang i omstillingen til et lavkarbonsamfunn, trenger vi ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.

Forskningssamarbeid med næringsliv

Nylig arrangerte UiO:Energi en konferanse, sammen med Universitetet i Oslos nye forskningssenter Include.

Include skal jobbe med grønn omstilling og sosial rettferdighet fra et samfunnsvitenskapelig ståsted. Senteret kommer til å samarbeide med både kommuner, fylkeskommuner, energiselskaper, organisasjoner og private aktører.

Relevant forskning

Brukerpartnerne vil bidra aktivt til senteret for å sikre at forskningen blir relevant og at kunnskapen tas i bruk. Senteret skal organiseres rundt en samskapningsmodell, hvor ulike fag og aktører kommer sammen for å produsere kunnskap og utarbeide forslag til løsninger og deretter teste ut virkningen av tiltakene.

Include er et såkalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som er en langsiktig satsing innen forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.

Ordningen ble etablert for ti år siden, i etterkant av Klimaforliket. Forskningen skal skje i tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Sentrene finansieres av Forskningsrådet sammen med bidrag fra forsknings- og brukerpartnerne.

Relaterte artikler

Poser & Sekker

EnviroPac AS

Grønne råd

Lin advokater

Mottak av tau, not, garn og plast

Viking Gjenvinning AS

Skrapkasser

Nordcon AS

Branndeteksjon

Onsite Security Solutions AS

REEN Drive

Reen AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.