Nyheter
Den nye rapporten om miljøstanden i Europa er dyster lesning. Halvparten av miljøkravene som de europeiske landene har satt seg for 2020, nås ikke. Foto: Andrzej Bochenski, ImaginAIR /EEA

Ny rapport om miljøtilstanden:

Europa når ikke sine klima- og miljømål

Den nye rapporten om miljøtilstanden i Europa er begredelig lesning. De europeiske landene når ikke halvparten av sine klimamål innen neste år, men det er håp for avfallshåndteringen.

Rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020 (SOER 2020)», som blir presentert i Brüssel i dag, avslører ikke bare liten fremgang i miljøarbeidet siden 2015, men skisserer også dystre utsikter mot 2030.

Rapporten legges fram kl. 14.30 i dag og streames her!

SOER 2020 er en sammenstilling av status på miljømål fra alle medlemslandene i EU og EEA sitt nettverk, inkludert Norge. Det er Det europeiske miljøbyrå EEA i København som står for den. Rapporten utgis hvert femte år.

Øyeblikksbilde

Rapporten gir både et øyeblikksbilde av miljøtilstanden i Europa og ser på fremdrift mot etablerte europeiske miljømål. Den viser en rask nedgang i artsmangfold, overforbruk av naturressurser og økte konsekvenser av klimaendringer – selv om det er store forskjeller mellom landene og i fremdrift mot miljømålene.

Resonnementet er at det er behov for store og bærekraftige omstillinger i Europas mat-, transport- og energisystemer.

Dyster lesning

Konklusjonen er lite lystig. Europa vil ikke nå 17 av de 35 klimamålene det har satt seg for 2020. Nesten halvparten, altså.

SOER 2020 går gjennom 35 miljømål som er blitt vedtatt i EU, og ser på hvordan Europa ligger an til å nå målene i 2020. Den vurderer også om trender mot 2030 viser en positiv, uklar eller negativ utvikling.

I stor grad IKKE i rute

Sammenstillingen avslører at Europa i stor grad ikke er i rute til å møte 17 av målene innen neste år, og at ni mål kun delvis vil bli oppnådd. Verst utsikter er det blant annet for artsmangfold, marine økosystemer, utslipp av kjemikalier, samfunnsrisiko ved klimaendringer og helsemessige konsekvenser av økt støy.

Avfallshåndtering – positivt?

De seks miljømålene som trolig vil bli oppnådd i løpet av neste år, innebærer blant annet beskyttede land- og havområder, materiell ressurseffektivitet og kilder til fornybar energi. Når det gjelder håndtering av avfall, så trenden tidligere bra ut, og utviklingen oppfattes fortsatt som positivt også fram mot 2030, men målet som ble satt for 2020, nås ikke, slår rapporten fast.

Ola_Elvestuen-Hermann2
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener at situasjonen for miljøet i Europa er alvorlig, og at det fortsatt ikke tas de nødvendige grepene for å redusere klimagasser. Foto: Øyvind Paulsen

– Meget alvorlig situasjon

– Rapporten viser at situasjonen for miljøet i Europa er meget alvorlig. Vi tar fortsatt ikke de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne. Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge gjør det bra og hvor vi må skjerpe tiltakene, lover klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fakta om EEA og SOER 2020-rapporten

Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et EU-byrå som samarbeider med et nettverk (Eionet) av 33 medlemsland og seks land for å formidle kunnskap, slik at de relevante interessentene i EUs institusjoner og Eionet-land kan ta funderte beslutninger om å forbedre Europas miljø og utvikle seg mot bærekraft.

Rapporten Europas miljøstatus – tilstand og utsikter (SOER) publiseres som nevnt hvert femte år. Slike rapporter er blitt produsert siden 1995 og har vurdert både tilstanden av og utsiktene for det europeiske miljøet. Dessuten informerer byrået om EUs implementering og utvikling av miljøpolitikken.

Rapporten sammenstilles ved å overvåke tidligere trender, fremdrift mot etablerte fremtidige mål og muligheter for EUs politikk til å bidra til å oppnå langsiktige mål.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!