Nyheter
Plastsøppel utgjør en stor trussel for naturen, både til havs og innenlands. Foto: INWA

40 norske millioner mot marin forsøpling

Norge bidrar med 40 millioner til FNs Sjøfartsorganisasjon for å opprette prosjektet «GloLitter» mot marin forsøpling fra skipsfart og fiskerier.

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt en handlingsplan som skal bidra til å forhindre plastforsøpling fra skip og fiskefartøy. Midlene fra Norge skal gå til dette arbeidet og prosjektet GloLitter – globalt avfall.

Hjelp til utviklingsland

– I kampen mot marin forsøpling, er det viktig at fattige land får kapasitet til å forhindre forurensing fra skipsfart og fiskerier, mener utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

I 2018 opprettet regjeringen et program som skal bistå utviklingsland i å bekjempe marin forsøpling. I perioden 2019 til 2022 er det satt av 1,6 milliarder kroner til det.

Støtte til grønn skipsfart

Dette er den andre avtalen Norge inngår med FNs sjøfartsorganisasjon i år. Tidligere startet Norge et samarbeid med IMO som skal bidra til grønn skipsfart i utviklingsland. «GreenVoyage-2050», som er navnet på prosjektsamarbeidet, er del av IMOs strategi for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!