Nyheter
Avfall Sverige er kritisk til forslaget om såkalt fritt valg. Det innebærer at bedriftene selv kan bestemme hvem som henter og behandler deres avfall. Illustrasjonsfoto: REN

EUs avfallsdirektiv og Sverige

Hvem får lov til å hente husholdningsavfallet ditt?

Den svenske regjeringen jobber med å ta EUs reviderte avfallsdirektiv inn i svensk lov fra sommeren av. Og høster ris og ros av Avfall Sverige.

Det positive først: Den svenske bransjeorganisasjonen hilser de overordnede målene i regjeringens forslag velkommen. Reduserte avfallsmengder, økt gjenbruk og materialgjenvinning av høy kvalitet ligger nemlig midt i Avfall Sveriges visjon «Det fins ikke avfall».

Organisasjonen er også positiv til det foreslåtte kravet om kildesortering av bygg- og rivningsavfall som muliggjør både økt materialgjenvinning og gjenbruk.

Byggavfall fra privatpersoner

– Forslaget om at kommunen skal ha ansvaret for bygg- og rivningsavfall fra privatpersoner, uansett omfang, er bra. Her kan kommunenes kompetanse garantere en ressurseffektiv håndtering, mener Tony Clark, administrerende direktør i Avfall Sverige.

Miljødepartementet har også foreslått å gi kommunene mulighet til å avgiftsfinansiere avfallsforebyggende tiltak, noe som Avfall Sverige har argumentert for lenge.

Kommunene vil dermed få «betydelig større muligheter» til å bidra til et bærekraftig samfunn. Både fordi de vil kunne informere om hvordan avfallsmengden kan reduseres og fordi de selv kan sørge for økt gjenbruk. Disse tiltakene vil kunne finansieres gjennom avfallsavgiften.

Omstridt frivalg rundt husholdningsavfall

Avfall Sverige er derimot kritisk mot forslaget om det såkalte frie valget. Det innebærer at virksomheter selv skal kunne velge hvem som henter og behandler deres avfall – selv det som normalt ansees som kommunenes ansvar, som husholdningsavfall.

– Frivalget risikerer å bli dyrt og ineffektivt, skriver den svenske bransjeorganisasjonen i sin høringsuttalelse til regjeringens lovforslag.

Leker med avfallsmålene

Framfor alt «lekes» det med regjeringens mål om at halvparten av matavfallet skal gjenvinnes gjennom kompostering og energigjenvinning. Med frivalget forsvinner kommunenes mulighet til å vedta obligatorisk utsortering av matavfall – med mindre biogass og biogjødsel som følge, argumenterer Avfall Sverige.

Mange negative konsekvenser

Når flere aktører engasjeres rundt virksomhetenes avfall, vil det kunne føre til økt antall transporter, dyrere håndtering av avfall, økt tilsynsbehov og større administrativ belastning for kommunene. Det kan til og med få konsekvenser for helsevern, og noen miljøgevinst er det heller ikke snakk om, mener Avfall Sverige.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!