Nyheter
Aurora Expeditions på Svalbard var ett av prosjektene som fikk støtte fra Miljødirektoratet i 2018. Foto: David Tam

Skal gi millioner i støtte til tiltak mot marin forsøpling

Ryddeprosjekter langs strender og på havbunnen kan nå søke støtte gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning.

I år er Miljødirektoratets tilskuddsordning til prosjekter knyttet til strandrydding og maritim forsøpling på 70 millioner kroner. Det melder Miljødirektoratet selv i en pressemelding mandag.

Ga støtte til 69 prosjekter i fjor

– Marin forsøpling er noe som virkelig har blitt satt på agendaen de siste årene, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I pressemeldingen forteller Hambro at de i fjor ga økonomisk støtte til 69 forskjellige prosjekter i hele Norge, og at hun håper at de også i år får inn mange gode søknader.

– Alvorlig trussel

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), er klar på at forsøpling av hav og elver er en alvorlig trussel mot livet i vann. Samtidig skryter han av viljen til enkeltpersoner, organisasjoner og kommunale selskaper til å rydde opp i naturen.

– Denne innsatsen vil vi støtte opp under gjennom denne tilskuddsordningen. Vi arbeider også for bedre tilrettelegging og koordinering av det nasjonale opprydningsarbeidet, og vi ser på hvordan myndighetenes innsats kan styrkes, sier ministeren, ifølge pressemeldingen.

Søknadsfrist i februar

Det heter videre at marint avfall utgjør risiko for dyre- og fugleliv, og at det medfører store kostnader for samfunnet.

Miljødirektoratet prioriterer søknader om tiltak mot marin forsøpling og rydding i strandsonen, men de presiserer at det også kan søkes om støtte til tiltak i vassdrag og elvebredder.

Søknadsfristen er 7. februar, og minstesummen det kan søkes om ligger på 300.000 kroner. Man søker gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!