Nyheter
Oslo kommunes biogassanlegg på Nes Foto: Oslo kommune

Skal drøfte frakting av matavfall

Lillestrøm SV reagerer på at matavfall fra regionen sendes til Tønsberg, når de har et biogassanlegg i nabokommunen. – Det er ikke så enkelt, sier avfallsdirektør.

Denne uken har flere aviser på Romerike skrevet om at matavfall fra Nedre Romerike ikke sendes til biogassanlegget på Nes, men i stedet fraktes til Tønsberg og anlegget der. Avfallet fra Nes kommune fraktes til Hadeland og Ringerike Avfallsselskaps (HRA) biogassanlegg på Jevnaker.

Nå skal det drøftes i kommunestyremøte i Lillestrøm 29. januar.

Transporteres langt

Til Romerikes Blad (RB) sier Rolf Reikvam, leder for Lillestrøm SV, at Lillestrøm kommune må trå til for at matavfallet ikke skal fraktes 130 km til Tønsberg, når biogassanlegget i nabokommunen Nes bare ligger 30 km unna.

Lillestrøm SV har sendt en interpellasjon til Ordføreren hvor de ber om tiltak.

Anlegget på Nes eies av Oslo kommune, og kan ikke delta i anbudsrunder om håndtering av mer avfall, selv om anlegget har kapasitet til det.

– Tror det blir tatt på alvor

Reikvam trekker fram at Romerikes biogassanlegg i Nes er et av Norges beste anlegg, og at enten Lillestrøm kommune eller Romerikes avfallsforedling IKS (Roaf), må ta initiativ til endring.

– I disse klimatidene har folk tillit til systemet og tror det blir tatt på alvor, sier han til RB.

Forteller at det ikke er så enkelt

Pål Smits
Pål Smits, administrerende direktør i Lindum forteller at miljøgevinsten er større om man transporterer matavfall fra Lillestrøm til Tønsberg, enn om det sendes til biogassanlegget i Nes. Foto: Johnny Syversen

Lindum AS driver Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, hvor matavfallet fra Lillestrøm ender opp.

Administrerende direktør, Pål Smits, forteller at det ikke er så enkelt at kortere transportvei betyr miljøgevinst.

Han trekker frem at anlegget i Tønsberg fakler mye mindre av biogassen de produserer enn det anlegget i Nes gjør.

Dette, sier Smits, skyldes at anlegget på Nes ikke fungerer tilfredsstillende.

– Det produseres mindre gass per tonn matavfall som behandles og det er mye fakling av gass fordi gassoppgraderingsanlegget og avsetningen av gass ikke fungerer etter forutsetningene, sier han.

Fakler mindre

Smits forteller at de skal ha hørt at anlegget i Nes fakler opp mot 20 % av biogassen som produseres, mens det i Tønsberg fakles under 0,5 % av den produserte biogassen.

Han opplyser om at dersom det kun hadde vært 5% fakling på Romerike, så ville bare denne differansen tilsvare transporten av 10.000 tonn matavfall fra Roaf til Tønsberg.

Dette kan vi ikke kalle sløsing med biogass, men tvert imot en bedre utnyttelse av gassen, sier Smits.

Viktig å se totalen

Han mener derfor det er viktig å se totalen av de to alternativene opp mot hverandre. Han minner også om at tidligere ble mye matavfall fraktet fra Norge til Sverige, mens det i dag fraktes i en 100 km radius fra Oslo.

– Dessverre er det slik at avfall må transporteres for å få den rette og den beste behandlingen. Dette medfører bl.a. veislitasje og svevestøv, selv om man kjører på biogass.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!