Nyheter
NOAHs anlegg for uorganisk, farlig på Langøya utenfor Holmestrand. Foto: Bård Gudim

NOAH kjemper videre for deponering på Brevik

Norsk Avfallshåndtering (NOAH) har ikke gitt opp Dalen gruve på Brevik som deponeringssted for farlig avfall.

I sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om farlig avfall gjør Norsk Avfallshåndtering (NOAH) i Holmestrand det klinkende klart hva selskapet mener i saken: nemlig at Dalen gruve på Brevik ikke er blitt likebehandlet med andre alternativer for plassering av et behandlings- og deponeringsanlegg for farlig avfall, og at vesentlige problemstillinger ikke er blitt vurdert av utvalget.

Utvalget sa nei til Brevik

Ekspertutvalget konkluderte som kjent med at Dalen gruve, som eies av Norcem/tyske Heidelberg-konsernet, ikke lenger er aktuell som deponi for farlig avfall da det la fram sin rapport 4. november i fjor. Samtidig pekte ekspertene på Raudsand i Møre og Romsdal, fjellmassivet Mulen i Odda (Hordaland) og Jorddalsnuten i Gudvangen (Sogn og Fjordane) som mulig beliggenhet.

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag

«Det bekymrer oss at utvalget på vesentlige punkter verken har vurdert eller diskutert det kunnskapsgrunnlaget som Miljødirektoratets omfattende arbeid og rapporter gjennom flere år har bidratt med, eller konsekvensutredningen for Dalen gruve med tilhørende fagrapporter. Utvalget har i sin rapport på vesentlige punkter ikke underbygget egne konklusjoner, skriver Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH i høringsuttalelsen.

Carl Hartmann, administrerende direktør i Norsk Avfallshåndtering (NOAH). Foto: Bård Gudim

Uenig med utvalget

NOAH er tydelig uenig i ekspertutvalgets argumentasjon mot samdrift med gruvevirksomheten, for å utelukke Brevik i lokaliseringsdebatten.

«Ekspertutvalget har ikke vurdert eller belyst samdriftsspørsmålet, ei heller referert til oversendt rapport om omfattende og tilsvarende samdrift i Tyskland, der dette er industripraksis», understreker selskapet.

Setter prosessen mange år tilbake

«Med utgangspunkt i det omfattende og oppdaterte kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig for Dalen gruve, mener vi at utvalgets anbefaling om å stoppe videre arbeid med dette alternativet setter prosessen med etablering av ny kapasitet mange år tilbake i tid, og trolig skaper usikkerhet i industrien», fortsetter Carl Hartmann.

Han oppfordrer derfor statlige myndigheter til å avklare «de faktiske konsekvensene av samdrift spesielt for Dalen gruve».

«Det må som grunnlag for dette arbeidet vurderes hvilke forhold som må være hensyntatt for at samdrift kan aksepteres», understreker NOAH-direktøren.

Det bekymrer oss at utvalget på vesentlige punkter verken har vurdert eller diskutert det kunnskapsgrunnlaget som Miljødirektoratets omfattende arbeid og rapporter gjennom flere år har bidratt med.

carl hartmann, adm. direktør noah

Vil stå uten anlegg etter 2024

Avfallshåndteringsselskapet er heller ikke på andre områder nådig i sine betraktninger av ekspertutvalgets rapport. Den inneholder:

  • et for optimistisk tidsperspektiv for å bringe fram nye løsninger
  • manglende realisme i eksport og andre overgangsløsninger
  • ikke sannsynliggjorte muligheter for å få til en ønsket markedsstyrt løsning
  • og altså ulik behandling av de omtalte deponialternativene, herunder Dalen gruver på Brevik.

Urealistisk tidshorisont

Spesielt mener NOAH at rapporten har en «urealistisk tidshorisont» og at Norge, dersom utvalgets innspill tas til følge, «vil stå uten permanent behandlings- og deponikapasitet i en lang periode etter at Langøyas deponi for farlig avfall er fullt i 2024».

LES OGSÅ: Bransjen begynner å få nok

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!