Nyheter
Sveinung Rotevatn
Sveinung Rotevatn (V) er landets nye klima- og miljøminister.

Varm velkomst og høye forhåpninger!

I statsråd fredag ble Sveinung Rotevatn utnevnt til ny klima- og miljøminister etter Ola Elvestuen. Rotevatn er 32 år gammel og utdannet jurist.

Sveinung Rotevatn kommer fra jobben som statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Internt opprykk, med andre ord. På sikt blir Rotevatn av mange også sett på som en mulig arvtager til partileder Trine Skei Grande.

Vi i Avfallsbransjen.no har derfor foretatt en liten enkét blant de største aktørene i avfallsmarkedet, og spurt hvordan de vil ønske den nye klima- og miljøministeren velkommen.

Her er resultatet.

KS Bedrift Avfall

Svein Kamfjord. Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift

– Gratulerer med norges viktigste jobb! Du skal ikke bare forvalte nåtid, men denne ministerposten handler i økende grad om å forvalte framtid, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

 

Avfall Norge

Direktørkollega Nancy Strand i Avfall Norge sier at avfalls- og gjenvinningsbransjen står klar til å samarbeide videre!

– Vi skal både bidra til å kutte klimagassutslipp og bevare natur og biologisk mangfold. Og vi skal utnytte mulighetene i den sirkulære økonomien ved å øke verdiskapningen basert på resirkulerte råvarer, sier hun.

Hun legger til at en konkret og viktig sak venter: hele bransjen – og industrien – er avhengig av at vi finner løsninger for deponikapasitet etter at Langøya blir full i løpet av få år.

Norsk Fjernvarme

Heidi M. Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme, foto: Øystein Andreas Bjerke

– Gratulerer! Fortsett det gode klimaengasjementet utad og bidra til bedre samling innad i regjeringen, sier Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Kom utnevnelsen av Rotevatn overraskende på deg? 

Ja, egentlig, sier Heidi Juhler.

– Ingen kommentar, svarer Svein Kamfjord, mens Nancy Strand sier at Rotevatn er en sentral politiker i Venstre, så det ble tidlig klart at han skulle inn i regjeringen. Samtidig har Ola Elvestuen gjort en god jobb, så litt overraskende var det at han måtte gå ut, sier hun.

Har din forening noen relasjon til Rotevatn og oppfatning av han fra tidligere?

– Han er en modig og kreativ politiker, som vi har snakket med. Har forståelse for både klima og næring. Et spennende valg, sier Heidi Juhler.

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge Foto: Torbjørn Leidal

– Rotevatn åpnet Avfall Norges Årskonferanse i 2019, sier Nancy og legger til at han treffer bredden i bransjen vår godt fordi han både snakker om miljø og forretningsmuligheter. Den forståelsen lover godt, sier Nancy.

Hva tror dere Rotevatn kan tilføre medlemmene deres – endringer i forhold til tidligere minister Elvestuen?

– Mer synlighet, skape interesse hos unge klimabevisste og få en sterkere stemme inn i regjeringen, mener fjernvarmesjef Heidi Juhler.

– Undommelig påpangsmot, men begge har evne til å sette seg inn i kompliserte problemstillinger, sier Svein Kamfjord. Han legger til at Rotevatn er en god retoriker og tydelig i sine budskap.

– Vi håper disse budskapene vil handle om å bygge et solid fundament for en sirkulær økonomi, uavhengig av om tilgjengelige ressurser er offentlige eller private. Rotevatn får anledning til å bevise om han virkelig er en liberaler eller liberalist, sier Kamfjord.

Nancy Strand i Avfall Norge sier at Rotevatn  lenge har vært engasjert i europeisk politikk:

– Det tror jeg kan bety at vi får en mer offensiv tilnærming til den politikken som utvikles i EU. European Green Deal, Circular economy 2.0 betyr også et mulighetsrom som vi kan utnytte. Her håper vi Rotevatn betyr et større og mer tydelig engasjement, sier Nancy.

Hvilke saker har du størst forhåpning om at Rotevatn vil gripe fatt i som angår dine medlemmer?

– Utvikling av en sirkulær økonomi, som nevnt over, men som en viktig del av dette trenger vi å fornye og utvikle produsentansvarsordninger som har fått utvikle seg uavhengig av nye mål for materialgjenvinning og nye mål for bærekraft, sier Kamfjord. Dette er helt vesentlig å ta tak i nå, for vi må få slutt på at det fortsatt selges store mengder produkter som ikke kan materialgjenvinnes. Norge må ha en tydelig politikk og strategi for bærekraftig utvikling. Nå er det mange bekker små, men de må koordineres og organiseres slik at de kan utgjøre en større å, avslutter KS Bedrift Avfalls direktør Svein Kamfjord.

Avfall Norges direktør Nancy Strand sier at siden vi nå har fått både næringsminister og klima- og miljøminister fra samme parti, håper hun næringspolitikk og klima- og miljøpolitikk i enda større grad kan sees i sammenheng:

– Da kan vi få løftet arbeidet med grønn konkurransekraft, fornye det statlige virkemiddelapparatet til å bli verktøy for den grønne transformasjonen, og selvfølgelig fullføre arbeidet med sirkulærøkonomistrategien som Atle Hamar har jobbet med det siste året, avslutter Strand.

Sørge for at strategien om Sirkulær Økonomi kobles til elektrifisering, og inkluderer gjenbruk av samfunnets spillvarme.  Norge kan ikke elektrifiseres uten bidrag fra termisk effekt, sier Norsk Fjernvarmes Heidi Juhler.

– Forståelse for at avfallsforbrenning med CCS er både avfallshåndtering og klimatiltak. Avgift på avfallsforbrenning gir ikke mindre utslipp, kun dårligere lønnsomhet som hindrer CCS.
Europa trenger 100 Klemetsrudanlegg for å nå mål om utfasing av utslippstunge deponier, avslutter Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!