Nyheter
Karbonfangst
Karbonfangst i Alberta, Canada

Avfallsdøgnet 03.02.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Svenskene vil sende karbon til Norge

En fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg i Sverige, anbefaler å eksportere svensk karbon til Norge. Rapporten slår fast at for å nå 1,5-gradersmålet, er det ikke nok med å redusere utslipp av klimagasser. Det blir pekt ut 3-5 svenske forbrenningsanlegg hvor det kan være aktuelt å drive karbonfangst, men utvalget avviser å bygge anlegg for lagring av karbon. I stedet anbefaler utvalget eksport av den innsamlede kulldioksiden. De mener det vil ta for lang tid å bygge opp kompetansen på området, og viser til at land som Norge, Nederland og Storbritannia har kommet lenger.

Mindre plastgjenvinning enn ventet

I samarbeid med konsulentselskapet Profu, har Avfall Sverige oppdatert sjablongverdiene som viser hvor mye av det innsamlede husholdningsavfallet som kan gjenvinnes. De nye verdiene viser at kun 35 prosent av innsamlet plast kan benyttes på nytt. De har tidligere antatt at omtrent 75 prosent av plasten kunne gjenvinnes. Ifølge Svenske Miljøemmisjonsdata, SMED, viser at den totale gjenvinningsgraden av all plast som samles inn i Sverige er på 10 prosent, skriver avfallsverige.se. I den samme rapporten nedjusteres klesgjenvinning fra 90 til 50 prosent, mens papir og kartong økes fra 70 til mellom 80 og 90 prosent.

Protesterer mot giftdeponi

Hotelldirektører i Molde, reiselivssjef for Visit Nordvest og eier av Classic Norway, har gått sammen og advarer mot konsekvensene giftdeponiet på Raudsand vil ha for reiselivet i regionen. Det melder Romsalds Budstikke. De mener politikerne må si nei til deponi for uorganisk farlig avfall, fordi det vil skade områdets omdømme. – Reiselivet kan være en betydelig vekstbransje i Moldeområdet. Vi er helt avhengig av at Molde fortsatt har et godt omdømme, sier de i en felles uttalelse.

Ett hinder gjenstår før biogassanlegg kan bygges

Sunnhordland Naturgass (SNG) har i lengre tid jobbet med å få på plass alle tillatelser for å bygge biogassanlegg på Stord. Den siste tillatelsen de har fått, kommer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er nødvendig fordi anlegget er omfattet av storulykkeforskriften. Fra før av har de rammetillatelse etter plan- og bygningsloven fra Stord kommune til å bygge biogassanlegget. I rammetillatelsen er det en rekke vilkår som SNG har oppfylt. Nå er det eneste som gjenstår å søke kommunen om tillatelse til å begynne selve byggeprosessen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!