Nyheter
Foto: MEF

– Avfallssamarbeidet er her

– Trond må bare ta kontakt. Det sier direktør Svein Kamfjord i KS Avfall Bedrift etter at sjefen i Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap etterlyste samarbeid om avfallsinnhenting.

– Vil noen samarbeide med oss om utvikling av fremtidens løsning for avfallsinnhenting, spør Trond Sørensen, daglig leder i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Daglig leder Trond Sørensen i GIR
Foto: Torbjørn Leidal

LES OGSÅ: Ønsker samarbeid om løsninger for avfallsinnhenting

Sørensen etterlyste et større samarbeid for å møte de kommende innhentingskravene fra EU. Allerede fra 2023 kommer det betydelig innskjerpelser i kravene til avfallsinnsamling. To år senere kommer nye krav som også inkluderer tekstiler og farlig avfall. Dette betyr betydelige utfordringer for hele bransjen.

GIR-sjefen viste til at hver kommune fritt bestemmer hvordan hvilke innsamlingssystemer de ønsker å benytte, men at både kostnadene blir betydelige når hver enkelt skal finne sine egne løsninger. Derfor inviterer han til et samarbeidsprosjekt med mål om å finne felles innsamlingsløsninger.

Finnes allerede

– De fleste kommuner er små og har lite ressurser og kompetanse til nettopp dette – løsningen er da å leie inn eksterne konsulenter, sa Sørensen.

Nå får han svar på tiltale fra direktør Svein Kamfjord i KS Avfall Bedrift. Kamfjord.

– Dette er nettopp den type problemstillinger vi har invitert til å ta opp i vårt «nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling». Dette nettverket er også ment å støtte oppunder vår egen strategi som er vedtatt av medlemmene, der bærekraftsmålene 9, 11, 12 og 17 er de KS Bedrift Avfall særlig har pekt på som svært relevante i vårt næringspolitiske arbeid. Så her må Trond bare benytte seg av tilgjengelige samarbeidsplattformer. Han kan bare ta kontakt, skriver Kamfjord i en epost til Avfallsbransjen.no.

Svein Kamfjord, direktør avfall og gjenvinning i KS Bedrift Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift

Utfordring å nå målene

Nettverket ble etablert høsten 2018, nettopp for å møte de kommende kravene fra EU og Stortinget.

«Vi anser ambisiøse mål for materialgjenvinning som den kommunale avfallsbransjens fremste utfordring i årene som kommer. For å nå målet spiller våre medlemmer en avgjørende rolle mellom innbyggere, produsenter og stat. Gjennom dette nettverket ønsker KS Bedrift Avfall å hjelpe og inspirere medlemmene til å blant annet ha og gjennomføre innovasjonsprosesser som er så bra at nye løsninger tas i bruk», heter det i presentasjonen av nettverket.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!