Nyheter
Illustrasjon: Norsk Gjenvinning

– En tragisk naturkatastrofe

Norsk Gjenvinning tar sin del av ansvaret for leirskredet på Sørum i 2016. Selskapet sier de har samarbeidet tett med politiet.

Omkring to år etter det voldsomme leirraset i Sørum, som krevde tre menneskeliv, ble saken henlagt av politiet. Politiet lente seg på en sakkyndigrapport fra Norges geotekniske institutt (NGI), men har ifølge eksperten som skrev rapporten misforstått innholdet. Dagbladet har i flere artikler gjennomgått saken og både LO og eksperten som skrev rapporten er sterkt kritiske til at etterforskningen ble henlagt.

– Dypt lei oss for dette

Norsk Gjenvinning, som sto for selve utplaneringen, har vært svært tilbakeholdne med å kommentere saken.

I en epost til Avfallsbransjen.no skriver Direktør for organisasjonsutvikling og compliance, Ingrid Bjørdal: «Raset på Asak i 2016 var en tragisk naturkatastrofe med svært alvorlige konsekvenser. Tre menneskeliv gikk tapt. I Norsk Gjenvinning er vi dypt lei oss for dette, og vi føler med dem som mistet sine kjære. Hendelsen har også rystet grunneier, beboere, de som arbeider i området og våre ansatte. I Norsk Gjenvinning tar vi vår del av ansvaret overfor de som har blitt rammet, og vi har samarbeidet tett med politiet, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Sørum kommune for å opplyse saken og bidra i etterforskningen. Vi har også hatt nær dialog med grunneieren som var vår oppdragsgiver og arbeidsgiveren til omkomne»

Ble aldri påklaget

Politiet har opplyst til Avfallsbransjen.no at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å gjenoppta saken, som ble henlagt i 2018.

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner saken i detalj er det vanskelig å si noe eksakt på det nåværende tidspunkt. Men jeg er ikke gjort kjent med at det har kommet nye opplysninger som gir grunnlag for å gjenåpne saken. På generelt grunnlag kan vi gjenåpne saken dersom det kommer en begjæring fra noen eller dersom det fremkommer nye opplysninger, sa påtaleansvarlig Mona Hertzberg i Øst politidistrikt.

Hertzberg sa at saken ble påklaget, men at Statsadvokatembetet i Oslo stadfestet henleggelsen. Ifølge Dagbladet ble det aldri innlevert noen påklage, selv om den ble varslet fra en av bistandsadvokatene..

Opp til bistandsadvokatene

Leder i LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen skriver i en tekstmelding til Avfallsbransjen.no at de ville vært en fordel om henleggelsen hadde blitt påklaget, slik at de strafferettslige spørsmålene kunne fått en langt grundigere behandling.

«Dette er imidlertid ikke en sak som LO har til behandling. De etterlatte har egne advokater i saken og LO juridisk avdeling, som i så fall måtte ha vurdert saken, har ikke praksis for å overta eller tråkke inn i saker hvor det er andre advokater involvert», skriver Sønsteli Johansen.

– Vanskelig å forstå hva som skjedde

Tidligere Sørum kommune, som nå er slått sammen med Lillestrøm, mener grunneier og Norsk Gjenvinning børt tillatelsene de hadde fått. Blant annet mener kommunen at planeringen ble høyere enn de hadde tillatt og at det ikke var åpnet for å kjøre inn løsmasser utenfra. Totalt ble det tilført over 80 000 kubikkmeter med masse. Kommunen vurderer fortsatt om det skal ilegges overtredelsesgebyr.

«Grundige undersøkelser og etterforskningen etter raset har vist hvor vanskelig det kan være å forstå hva som skjedde, hvem som hadde ansvaret for hva og hva som kunne vært gjort annerledes. I Norsk Gjenvinning forholder vi oss til at politiet konkluderte med at det ikke foreligger noe straffbart forhold. Med hensyn til kommunens pågående vurdering om brudd på tillatelsen, har vi også her delt våre synspunkter og dokumentasjon. Vi har samtidig påpekt at de forholdene i tillatelsen som kommunen undersøker, ikke har påvirket at raset skjedde», skriver Bjørdal.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!