Nyheter
Henrik Lystad, daglig leder i Norwaste AS
Foto: Torbjørn Leidal

Slutt å si gjenvinning – når dere mener materialgjenvinning!

– Feil bruk av begrepet er en hemsko for materialgjenvinningen og bransjens omdømme, sier Henrik Lystad, daglig leder i konsulentselskapet Norwaste på Avfallsforum Midt-Norge.

Kommunene kommer mest sannsynlig til å rette fokus på de store avfallstypene. Her har det skjedd en del på trevirke, det skjer en del på mat. Ett område går helt under radaren: – Hageavfall, sier Henrik Lystad til Avfallsbransjen.no

Erstatte torv

– Som fagperson er jeg opptatt av at kompost og biokull fra hageavfall fremover kan være en arvtager til dagens bruk av torv i jordblandinger. Da må bransjen profesjonaliseres, sier Henrik Lystad.

Underrapportering

Mange kommuner har ikke rapportert inn resultat for innsamlet mengde hageavfall til SSB/KOSTRA. Dette vil Henrik Lystad i Norwaste adressere, fordi kommunene er pålagt å rapportere dette.

– Det ligger store mengder hageavfall med stort potensiale for materialgjenvinning. Dette vil ikke koste kommunene mye penger, forteller Henrik Lystad.

Billige prosenter i statistikken

– Hageavfallspotensialet kan utgjøre så mye som over 10 % av enkelte kommuners husholdningsavfall i volum og vekt, for å sammenligne hvor mye vi snakker om.  Når dette går til kompostering eller biokulle, oppnår man 100 % materialgjenvinning. I jakten på prosentpoengene kan dette gi store utslag for kommunenes materialgjenvinning, sier Lystad.

Først 1:0 så 2:0

-EUs materialgjenvinningsmål vil slå inn over Norge, forteller Lystad. Direktør  Nancy Strand i Avfall Norge snakket tidligere i dag om fremtiden litt foran oss – sirkulær økonomi 2:0, men jeg skal snakke om sirkulærøkonomien 1:0 og implementeringen av denne i Norge.

Målepunktet trekker fra i statistikken

Det som er nytt er hvordan man skal regne materialgjenvinning. Svinn skal trekkes fra prosessen – kun det som reelt sett materialgjenvinnes skal regnes inn. De prosessene vi har i dag har store tap. Hvis du sender 1 kg blandet plastemballasje til materialgjenvinning, blir det utsorterte resultatet 1 kg i dag. Nå blir målepunktet «ekstrudert» – der gjenvinningen skjer – og resultatet blir mye lavere. Vi ser at på sorteringsanleggene er tallet 50% for blandet plast – vi tror tallet blir lavere enn det, sier Henrik Lystad.

 

Kort om Norwaste

Etablert 1.mai 2019 av Henrik Lystad og Bjørn Kopstad. Forretningside å selge konsulent- og prosjektledertjenester til markedets aktører. Er i dag 3 + 2 medarbeidere – 2 til på vei inn. Sistnevnte er Ingrid Salmi fra Roaf og Sigvart Eggen fra NTNU og SinTef

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!