Nyheter
Energigjenvinningsetaten (EGE) eies av Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

– Kommunetoppene er advart

-Toppledelsen i Oslo kommune sitter i store problemer. Det sier forsvarer John Christian Elden etter at tidligere Veireno-sjef Jonny Enger ble dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven

Torsdag falt den endelige dommen mot tidligere Veireno-sjef Jonny Enger etter søppelkaoset i Oslo i 2016 og 2017. Høyesterett dømte Enger til 120 dagers fengsel for over 1000 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

DOMMEN: Her kan du lese Høyesteretts dom i sin helhet

Jonny Enger, tidligere eier av Veireno er dømt til 120 dager i fengsel. Foto: Torbjørn Leidal

– Problem for kommuneledelsen

Høyesterettsdommen mot Enger er, til tross for kraftig straffereduksjon, den strengeste som er gitt for brudd på Arbeidsmiljøloven i Norge. Retten har under tvil kommet frem til at straffen må settes til fengsel.

«Tvilen har særlig sammenheng med at brudd på arbeidstidsbestemmelser ikke hører under kjerneområdet for de overtredelser lovgiver særlig tok sikte på å ramme ved straffskjerpelsen, og at det tidligere ikke er ilagt
fengselsstraff for overtredelse av disse bestemmelsene», skriver Høyesterett.

I dommen viser Høyesterett til at det er begått massive brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommunes egne etater. «At det også har foregått betydelig overtidsbruk både i Oslo kommune og Norge for øvrig, viser imidlertid at det ved denne type virksomheter kan være vanskelig å følge reglene. Som nevnt ligger også noen av overtredelsene innenfor rammene av hva det i henhold til loven er mulig å gi dispensasjon til eller inngå avtale om», skriver Høyesteretts førstevoterende dommer Kristin Normann.

LES OGSÅ: Får kritikk for brudd på Arbeidsmiljøloven

En rapport fra Kommunerevisjonen i januar viste at det var begått over 100000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene som var underlagt Byrådet for miljø og samferdsel og Byrådet for Helse. Arbeidstilsynet igangsatte et tilsyn mot kommunen i fjor høst. Engers forsvarer, John Christian Elden viser til at dommen mot Enger kan skape problemer for de ansvarlige i kommunen.

– Slik den formulerer seg, sitter toppledelsen i Oslo kommune i store problemer siden det er advart, skriver Elden i en tekstmelding til Avfallsbransjen.no.

«Oslo kommune er ikke part i saken, og har derfor ikke en kommentar til dommen.», skriver kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram ved Byrådet for miljø og samferdsel.

Jonny Engers advokat John Christian Elden mener kommunetoppene i Oslo har et stort problem etter Høyesterettsdommen mot Enger. Foto: Elden

Stengte porter

Dommen mot Enger er mer enn halvert fra lagmannsrettens dom fra i fjor og 11 måneder lavere enn tingrettens dom fra 2018. I sin domsavsigelse viser Høyesterett blant annet til at deler av overtidsbruken skyldtes forhold som Veireno og Enger ikke kan lastes for.

«Det oppsto også forsinkelser i avfallshåndteringen som skyldtes nedetid på Energigjenvinningsetatens mottaksanlegg. Det hendte også at Z AS’ ansatte ble nektet tilgang til anlegget fordi Energigjenvinningsetaten mente at personellet ikke ivaretok anleggets HMS-bestemmelser. Etter få dager hadde kommunen mottatt mer enn 2500 klager knyttet til avfallsinnsamlingen», heter det i stemmegivningen fra førstevoterende dommer Kristin Normann.

LES OGSÅ: Et enkelt regnestykke ville avslørt hvem som har ansvaret

– Det kom frem i kommunens egen granskning at det var sabotasje mot Veirenos ansatte, og dette ble også dokumentert for Høyesterett, skriver Engers forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding til Avfallsbransjen.no.

– Dommen henviser til nedetid ved mottaksanlegget og det er jo noe som kan skje. Det opplever vi nå også. Så vises det til HMS-krav og det er vi pålagt å følge. Man skal ha det riktige utstyret for å slippe inn på anlegget, sier presse- og mediekontakt Jørgen Bakke Fredriksen i Renvasjons- og gjenvinningsetaten til Avfallsbransjen.no.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!