Nyheter
Inge Bent Arnestad har allerede vært gjennom store omveltninger som daglig leder for Nomil. Foto: Bjørn Vilberg

NoMil ser på biogass og ønsker å være til inspirasjon for andre

Siden Inge Bent Arnestad tok over som daglig leder for Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil), har det gått slag i slag for bedriften med kontorer i Sandane.

Arnestad startet i NoMil i september 2017, da forgjengeren gikk av etter å styrt skuta i omtrent 20 år. Inn kom Arnestad med erfaring fra entreprenørbransjen, rådgivning og museumsdrift.

Et par uker senere gikk RenoNorden konkurs. Godt samarbeid og konkrete samtaler mellom NoMil og ansatte og bostyret i RenoNorden, førte til at det ikke ble en dag avbrudd i innsamlingstjenesten, og NoMil tok innhentingen av husholdningsavfall i egen regi.

Det går mye trevirke gjennom anlegget på Eidsmona i Sandane. Foto: Bjørn Vilberg

– Det gikk sømløst, sier Arnestad.

Flere nye ansatte

I tillegg til innhentingen, overtok NoMil RenoNordens gamle renovasjonsbiler og ansatte. Noe som betød en dobling i antall ansatte – fra 9 til 18.

Det skulle ikke bli siste gang selskapet fikk en markant økning i antall ansatte. Ved fylkes- og kommunesammenslåingen 1. januar 2020, gikk Nomil fra syv til fem eierkommuner.

Færre eierkommuner til tross, innbyggertallet gikk opp fra 33.000 til omtrent 44.000, noe som tilsvarer en økning på 33 prosent. Dette gjorde det nødvendig å ansette enda flere, og i dag har Nomil 29 årsverk.

– Vi brukte tid på å forberede oss på sammenslåingen. Vi var i dialog med fellesnemnda, som så på ordningene våre og om vi var egnet til å håndtere avfallet i den nye Flora-regionen. Vi overtok biler og ansatte 1. januar 2020, sier Arnestad.

Han forteller at det var omtrent 17.000 tonn avfall innom sorteringsanlegget deres på Eidsmona i Sandane i 2018. I 2020 regner han med at de passerer 21.000.

– Med dette er Nomil det desidert største renovasjonsselskapet i gamle Sogn og Fjordane, og jo større man er, jo lettere er det å få til gode avtaler, forklarer Arnestad.

Biogass i horisonten

I 2018 hadde Nomil omtrent 17.000 tonn avfall ved anlegget sitt, hvor 9000 tonn var restavfall. Foto: Bjørn Vilberg

Men uansett størrelse, så kommer man ikke unna det faktum at av avfallet som sorteres i Sandane, må store mengder fraktes østover til Oslo-området eller Sverige for etterbehandling. Denne transporten fører til bruk av store mengder diesel og påfølgende klimautslipp.

For å bøte på klimautslippene, ønsker Nomil å se på muligheten for et småskala biogassanlegg i regionen.

I 2019 utførte de et forprosjekt som konkluderte med at ressursgrunnlaget var til stede. Altså at det er tilstrekkelig med avfall for å drive et slikt anlegg.

– Det er mange som tenker «hvor stort kan vi bygge et biogassanlegg?», men vi tenker på hvor lite det kan være mulig å bygge det, sier Arnestad, og nevner to sannsynlige alternativer som biogassen kan brukes til:

– Enten kan vi bruke komprimert biogass til transport, eller så kan vi produsere varme og strøm.

Ønsker lokal nytte

Arnestad mener det andre alternativet egner seg godt for dem, fordi transporten ut fra anlegget går over så lange distanser at det vil være utfordrende å etablere fyllestasjoner for drivstoffet. I tillegg ønsker NoMil å utnytte bioresten og biogassen lokalt.

– Vi kan ikke kjøre avfallet til Oslo og tilbake igjen. Da går det omtrent 1000 liter drivstoff per vogntog, og det blir et svært klimaavtrykk. Småskala biogassanlegg kan bidra til at også landbruksnæringen nærmer seg det nasjonale målet om 30 prosent utslippsreduksjon, sier han.

Kan være til inspirasjon for andre

Nomil-sjefen forteller at det er en del som gjenstår før de kan fastslå at å bygge biogassanlegg vil være nyttig. De planlegger å opprette en prosjektgruppe som skal finne ut om det er mulig å realisere.

Sorteringsrommet på Eidsmona, hvor plast og papir blir lagt i kuber før det sendes til behandling andre steder. Foto: Bjørn Vilberg

– Vi håper å finne ut hvor miljøbesparende det vil være i løpet av året, sier Arnestad.

Noe som kan være avgjørende for prosjektet, er om Enova gir dem økonomisk støtte. I dag har Enova en ordning for støtte til biogassanlegg som produserer drivstoff.

– Men hva med støtte til anlegg som lager biogass til strøm og varme, spør Arnestad.

Hvis Nomil klarer å bygge et lite biogassanlegg på Nordvestlandet, vil det være til inspirasjon for andre små renovasjonsselskaper.

– Vi kan ikke nå de nasjonale målene med bare noen få store biogassanlegg her i Norge, så jeg håper Enova ser nytten. Får vi det til, kan mange få det til, sier han.

Videre arbeid i 2020

For Nomils del, kommer 2020 til å handle om å få på plass alt som trengs etter regionreformen og den påfølgende veksten i selskapet. I tillegg skal de jobbe med industrivern og nye krav til håndtering av avfall.

– Og selvfølgelig biogass og samarbeid lokalt, sier Arnestad.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!