Nyheter
Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland og direktør Odd Terje Døvik i Returkraft. Foto:Torbjørn Leidal

Returkraft, BIR og Amager utfordrer på karbonfangst

 

Returkraft har etablert CCS-samarbeide med Københavns Amager Ressursenter(ARC) og Bergens BIR. – Vi vil  utfordre Storting og departementet ved å melde oss på som aktør i tidlig fase av karbonfangstutviklingen. -Legg ikke alle eggene i samme teknologi- og aktørkurven, sa direktør Odd Terje Døvik og Kristiansandordfører Jan Oddvar Skisland på en pressekonferanse mandag.

Dermed blir det solid konkurranse om de statlige støtte-milliardene Olje- og energidepartementet vurderer å tildele til karbonfangst. Og for Northern Lights betyr det at logistikk-kjeden med skipstransport av CO2 langs kysten kan dobles i antall tonn CO2 allerede fra starten, om BIR, Amager og Returkraft henger sine fangst-tonn på Klemetsrud og Breviks sine.

Odd Terje Døvik og teknisk prosjektleder Jostein Mosbt peker på «stussen» der røkgassen skal hentes ut i CCS-piloten.
Foto: Torbjørn Leidal

Mulig pilotanlegg allerede i år

-Vi arbeider med tekniske løsninger, sa Odd Terje Døvik og la til at det ikke er umulig at han har et pilotanlegg i drift allerede i år. Det betyr i så fall at Returkraft kan bli det tredje anlegget etter Klemetsrud og Brevik med alternativ teknologi. -Hvorfor skal da myndighetene gi to anlegg alle midlene, undret ordfører og direktør sammen.

«Stussen» til Døvik – som skal hente ut CO2.
Foto: Torbjørn Leidal

Tar ansvar for utslipp

– Våre CO2-utslipp er et direkte resultat av avfallet vi alle er med på å produsere. Det er slikt sett ikke Returkrafts «skyld» at utslippene er så store. Men det er nå engang her hos oss utslippet finner sted, og det vil vi være med å ta ansvar for. Når slår vi våre ressurser sammen med gode kolleger i Bergen og København, og har forventinger til at det skal gi resultater som vil komme miljøet til gode!

Initiativtager

Samarbeidsavtalen er kommet i stand på Returkrafts initiativ, og administrerende direktør Odd Terje Døvik er svært fornøyd med å ha fått den på plass.

-BIR i Bergen, ARC i København og Returkraft i Kristiansand, driver avfallsforbrenningsanlegg som hver for seg representerer betydelige punktutslipp av CO2. Anleggene er eid av kommuner som på sin side har store ambisjoner og forpliktelser knyttet til reduksjon av klimautslipp. Dette gjør anleggene til interessante kandidater med tanke på å etablere løsninger for karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS = Carbon Capture Usage/Storage), sa direktør Odd Terje Døvik på pressekonferansen hos Returkraft utenfor Kristiansand mandag.

Klar for utvikling sammen

Avtalepartnerne har uavhengig av hverandre foretatt innledende undersøkelser knyttet til CCUS. Undersøkelsene viser at det foreligger løsninger både for fangst, bruk og lagring av CO2, men at hele området fremdeles er under utvikling og at det kun i svært liten grad foreligger bærekraftige verdikjeder, sa direktør Odd Terje Døvik. Han sa samtidig at sakskomplekset er omfattende, og mulige løsninger svært kostbare. Ved å samarbeide på denne måten kan partnerne dekke en større del av saksområdet, og være aktiv på flere arenaer enn man ville klart på egenhånd, sa Døvik.

Følges opp politisk 

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, berømmer Returkraft for initiativet, og understreker at karbonfangst står høyt også på den nye kommunens dagsorden. – Vi har bystyrevedtak som innebærer skjerpet miljømålsettinger, og konstaterer i likhet med mange andre at karbonfangst er helt nødvendig for at vi skal nå våre klimamål. Vi er Returkrafts største eier, og anlegget ligger i vår kommune. Da sier det seg selv at dette er noe vi er opptatt av, sa Kristiansandsordføreren på pressekonferansen

Skisland legger til at kommunen vil følge dette nøye framover, og støtte opp om samarbeidsavtalen gjennom kontakt med den politiske ledelsen både i Bergen og København.

Flere kan dukke opp

-Vi har også vært i kontakt med et par svenske anlegg, så det kan tenkes at det dukker opp flere etterhvert, sa Døvik. Det betyr at når det gjelder utenlandske samarbeidspartnere er Returkraft muligens kommet noe lenger enn Klemetsrud og Brevik som var på presentasjonsmøte i Dusseldorf i juni sist sommer uten veldig stor respons?

Avfallsbransjen.no følger opp saken med kommentarer i Oslo og København.

 

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!