Nyheter
Plastsøppel utgjør en stor trussel for naturen, både til havs og innenlands. Foto: INWA

Skal bekjempe marin forsøpling med elleve tiltak

Nordic Coastal Clean Up vil blant annet innføre en nasjonal strategi for å nå FNs nullvisjon.

Ifølge Miljødirektoratet havner mellom 8 og 12 millioner tonn plast i havet hvert år, hvor 94 prosent av dette synker og blir liggende på havbunnen. Det byr på skader hos både mennesker, dyr og planteliv.

En vanlig plastpose har en levetid på mellom 10 og 20 år i havet, og siden mesteparten av avfallet synker til bunnen, kan nedbrytingen ta enda lenger tid, siden det ikke påvirkes av lys og vær i like stor grad som om det lå i strandkanten eller ved havoverflaten.

Anbefalinger mot marin forsøpling

Nordic Coastal Clean Up (NCCU) er et samarbeidsprosjekt med flere aktører som mobiliserer til frivillig opprydding av marin forsøpling i hele Norden. I tillegg samler de informasjon og kunnskap om forsøplingen.

Se anbefalingene nederst i saken.

Med bakgrunn i NCCU-prosjektene fra 2017 og 2018, gir Nordisk ministerråd nå ut en Policy brief med elleve anbefalinger som skal være med i kampen mot forsøpling av havene. Rapporten fokuserer på holdningsskapende arbeid og kunnskapsbaserte løsninger som skal forebygge marint avfall. Det skriver Hold Norge Rent i en pressemelding.

– Jeg håper de nordiske landene innser hvor stort det faktisk er at vi har enes om disse tiltakene. For å løse problemet med marin forsøpling i Norden har vi utviklet punkter som kan bidra til at vi på sikt kommer mye nærmere en løsning. Det er viktig å fremheve at åtte Nordiske land har kommet frem til elleve punkter i samråd. Jeg vil si dette er en gavepakke som myndighetene i de nordiske landene gledelig bør ta imot og iverksette, sier Fanny Pindsle, prosjektleder for opprydding i Hold Norge Rent til Avfallsbransjen.no.

Trenger strategier og mottak for avfall

Foruten Hold Norge Rent, er anbefalingene er utarbeidet av CSR Greenland, Hold Danmark Rent, Håll Sverige Rent, Landvernd, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringras og Ålands Natur & Miljö.

Flere av punktene tar for seg nasjonale strategier for å møte mål fra EU, og for å nå FNs nullvisjon for plast i hav. I tillegg legger NCCU vekt på den felles nordiske satsingen på å bekjempe problemet, blant annet med å ha tilfredsstillende mottakssystemer i alle nordiske havner og universell merking av fiskeriutstyr benyttet i Norden.

Pindsle forteller til Avfallsbransjen.no at innsatsen og fokuset for strandrydding varierer fra land til land.

– Vårt mål er å benytte samarbeidet for å sikre en felles nordisk tilnærming, sier hun.

Mobiliserte 180.000 frivillige i 2018

Pindsle sier at marin forsøpling er høyt på agendaen og blir sett på som et av de største miljøproblemene i vår tid. Hun påpeker at den nordiske strandryddedagen i 2018 mobiliserte minst 180.000 mennesker fra hele Norden, men at det er et behov for å øke innstatsen både lokalt og globalt.

På spørsmål om man i framtiden fortsatt ville være avhengige av frivillige, svarer hun «Absolutt!».

– Opprydding er et av de viktigste tiltakene mot marin forsøpling. Det nytter faktisk, og det er både holdningsskapende og bevisstgjørende. Men det er også viktig at vi får stoppet tilsiget av marint avfall/kildene og for å få til det trenger vi at både frivillige, næringslivet og myndighetene bidrar.

NCCUs tiltak for å bekjempe marin forsøpling i Norden:

 1. Sikre langsiktig finansiering av Nordic Coastal Clean Up med to hovedmål:Sikre koordinering og samarbeid i arbeidet mot marin forsøpling i Norden og kartlegging av referansestrender i Norden som del av det forebyggende arbeidet mot marin forsøpling.
 2. Etablere nasjonale forpliktelser som sikrer tilstrekkelig med midler til både frivillig og profesjonell opprydding i samtlige nordiske land inkludert arbeid for å sikre bevisstgjøring om forsøpling.
 3. Utarbeidelse og implementering av nasjonale strategier for å sikre gjennomføringen av FNs nullvisjon mot plast i havet med konkrete regionale og nasjonale mål.
 4. En koordinert og samkjørt nordisk innsats for å få på plass en forpliktende internasjonal avtale mot marin forsøpling opp mot UNEA 5 i 2021.
 5. Implementering av kravet om nasjonale og kommunale handlingsplaner mot forsøpling i henhold til EUs avfallsdirektiv.
 6. En felles nordisk satsing for å få på plass tilfredsstillende mottakssystemer for alle typer avfall i alle nordiske havner.
 7. Støtte innføringen av et no-special-fee-system i nordiske havner i tråd med EUs forslag inkludert både avfall fra skip, utrangert fiskeutstyr og bifangst av søppel.
 8. Fastsettelse av konkrete nasjonale mål for reduksjon og utfasing av engangsartikler i samsvar med EUs direktiv om engangsartikler.
 9. Innføring av krav om universell merking av fiskeriutstyr benyttet i Norden, samt en koordinert nordisk innsats for innføring av internasjonale krav til merking av fiskeutstyr.
 10. Utvide produsentansvaret i henhold til EUs avfallsdirektiv og direktiv om engangsartikler.
 11. Gjennomføring av en felles satsing på undervisningsopplegg om forsøplingsproblematikken i hele Norden.
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!