Nyheter
Elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall, kan utgjøre en stor fare for menneskers helse og liv når det håndteres på feil måte. Foto: xphere.com

Hemmelige tiltak mot EE-smugling

Flere av tiltakene som skal hindre ulovlig eksport av elektrisk og elektronisk avfall holdes hemmelige.

Siden i fjor høst har Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen og Økokrim arbeidet med nye tiltak som skal redusere smuglingen av elektrisk og elektronisk avfall. Arbeidet kom i gang etter en dokumentar i NRK, som viste hvordan eldre varebiler ble fylt med stjålet elektro-avfall og dumpet i afrikanske land.

LES OGSÅ: Nærmer seg tiltak mot EE-smugling

Redd tiltakene blir avslørt

Mandag ble arbeidet ferdigstilt og oversendt klima- og miljødepartementet i form av et brev. Oppgaven Miljødirektoratet fikk fra departementet var å foreslå tiltak mot EE-smugling som kan iverksettes så raskt som mulig.

I brevet heter det at «En detaljert liste over tiltak og aktiviteter og en illustrasjon som viser potensielt ulovlige strømmer for EE-avfall er vedlagt. Listen sendes unntatt offentlighet da vi mener offentliggjøring av denne tiltakslisten kan begrense tiltakenes effekt jf. offentleglova § 24».

Den aktuelle lovteksten sier at opplysninger kan unntas fra offentligheten dersom det er nødvendig for å hindre at offentliggjøring vil motvirke kontroll- og reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbud, eller kan føre til at dette ikke kan gjennomføres. Med andre ord mener Miljødirektoratet at tiltakene kan miste sin effekt dersom de blir kjent.

LES OGSÅ: Bør miste retten til å ta imot EE-avfall

Likevel peker Miljødirektoratet på at et utvidet samarbeid både nasjonalt og internasjonalt må til for å stanse EE-smuglingen. Direktoratet vil også ta initiativ til en presisering i avfallsforskriften som vil tydeliggjøre at det er straffbart å hente EE-avfall som er innlevert til forhandler eller kommunalt mottak. Målet med presiseringen er å hindre at uvedkommende forsyner seg av EE-avfallet og senere eksporterer det ulovlig ut av landet.

Strengere reaksjoner

Direktoratet varsler at tilsyn og kontroller i alle ledd i verdikjeden vil bli skjerpet.

«Når det avdekkes ulovlig håndtering av avfall er det viktig at de ansvarlige møter reaksjon og ev. straff. Dette er særlig aktuelt mot aktører som forsyner seg urettmessig fra avstengte lagre, aktører som gjentatte ganger forsøker å eksportere EE-avfall ulovlig, i saker hvor det ser ut til å være del av organisert kriminalitet eller hvor det er mistanke om alvorlige brudd også på annet regelverk. Derfor vil myndighetene følge opp lovbrudd med strengere forvaltningsmessige og strafferettslige reaksjoner, herunder overtredelsesgebyr og politianmeldelse, etterforskning og straff».

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!