Nyheter
Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg
Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Avfallsdøgnet 03.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Innlegg: – Bruk EUs kvotesystem til å prise utslipp fra avfallsforbrenning

Bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri sparket igang en debatt om CO2-kvoteplikt for avfallsforbrenningsanlegg. Grini viser til at det er et skille mellom forbrenningsanlegg og industrielle samforbrenningsanlegg. Mens førstnevnte slipper kvoteplikt, er sistnevnte pålagt. Det skaper en skjevhet som Grini mener bør løses ved å innføre EUs kvotesystem også for forbrenningsanlegg. Bransjesjefen viser til at dette praktiseres i Sverige og Danmark.

Innlegg: Forenklet og misvisende

Grinis brannfakkel om kvoteplikt for forbrenningsanlegg fikk svar på tiltale fra Returkrafts Odd Terje Døvik. Han viser til at EUs 26 øvrige land ikke har innført kvoteplikt for forbrenningsanlegg og at EU-toppene i Brussel har advart mot en slik løsning. Døvik mener Grini ikke tar hensyn til de store forskjellene som er i avfallsmarkedet Norge, Sverige og Danmark. En innføring av kvoter her i landet vil ikke jevne ut forskjellene. Der Grini vil pålegge forbrenningsanleggene kvoteplikt, mener Døvik at byrden bør legges på den som produserer avfallet.

Avgjørende å kunne benytte digitale verktøy

Avfallsbransjen gjennomgår en massiv digitalisering. Dette er også tema for Avfall Norges digitaliseringsuke, som startet tirsdag. Gjennom Digitaliseringsuka ønsker Avfall Norge å vise fram bredden av tiltak som digitaliseringen rekker over, som blant annet teknologi, ledelsesprosesser og utvikling av merkeordninger. Det vil i fremtiden blir stilt helt andre krav til både sporbarhet og effektivitet for våre medlemmer og da er digitaliseringen en del av svare på hvordan de skal kunne får til dette, sier rådgiver Håkon Bratland.

Sju tilsyn på ti år

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har besvart spørsmålene om behandlingsanlegget for farlig avfall på Langøya. I sitt svar til MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm, opplyser Rotevatn at det er foretatt sju tilsyn på Langøya siden 2010. Statsråden legger til at alle tilsynene har vært varslet på forhånd, men at Miljødirektoratets erfaringer tilsier at det ikke avdekkes flere avvik ved uanmeldte tilsyn. Norsk Avfallshåndtering, NOAH, sier på sin side at de hilser uanmeldte tilsyn velkommen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!