Bransjestemmer
Ingrid Hitland
Ingrid Hitland, leder faggruppen for energigjenvinning i Avfall Norge

Hverken forbrenningsavgift eller CO2-kvoter virker på utslippene!

 

Gunnar Grini i Norsk Industri mener at å pålegge en avgift på forbrenning av avfall, neppe vil ha noen effekt mht økt materialgjenvinning og bidrar kun til å øke avgiftstrykket på husholdninger og næringsliv. Dette er vi som driver forbrenningsanlegg, helt enige med Gunnar Grini i, en slik avgift vil ikke ha noen effekt hverken på materialgjenvinning eller på utslippene.

Hverken en avgift på forbrenning eller kvoter på utslipp av CO2 vil etter vår mening ha noen som helst effekt på utslippene, men vil begge deler kun øke avgiftstrykket. Vi er enige i at det er andre tiltak som må til for å øke materialgjenvinningen.

Ja det slippes ut klimagasser ved forbrenning, klimagasser som skyldes karbon som er benyttet i produksjon av varene som er blitt avfall.  En evt karbonavgift må derfor pålegges et helt annet sted i kjeden, dersom den skal ha noen som helst effekt. Det er dessuten i produksjon av varene det i hovedsak avgjøres om produktet kan gå til gjenvinning eller om det må forbrennes. Det er her de store endringene må skje.

At noen norske anlegg er innlemmet i EUs kvotesystem er forunderlig og en særnorsk ordning. Vi er også enige om at dette ikke er en god løsning konkurransemessig, noe som bør løses ved å endre definisjonen for samforbrenning slik at ingen forbrenningsanlegg inngår i kvotesystemet. Dette samsvarer med EU der man mener at avfallsforbrenningsanleggene ikke hører til i kvotesystemet. Bare Sverige og Danmark har innlemmet alle sine anlegg, men med ulike begrunnelser.

Forbrenning av avfall er en viktig og nødvendig del av den sirkulære økonomien. Avfall som i dag ikke lar seg gjenvinne brennes og energien utnyttes. Vi ønsker at alt avfall som kan materialgjenvinnes faktisk går til materialgjenvinning og ikke havner som blandet avfall i våre anlegg. Kun det som ikke materialgjenvinnes enten pga sammensetning eller innhold av farlige stoffer, skal brennes. Det er likevel ingen ting som tyder på at forbrenningsanleggene vil bli overflødige. Selv når vi når EUs nye mål for gjenvinning, vil det fortsatt være nok restavfall til å fylle kapasiteten i både de norske og andre europeiske forbrenningsanlegg. Derfor vil enhver pålagt avgift på forbrenning, enten den kommer i form av direkte forbrenningsavgift eller som en del av EUs kvotesystem, kun øke avgiftstrykket.

Tracerco PED+ dosimeter

Holger Hartmann As

Laxo liftdumper

NTM Trailer & Tipp

Geotainer® – GTS-L

Alles Miljø AS

Sedimenteringscontainere

Nordcon As

REEN Control

Reen AS

Reservedeler

NTM Trailer & Tipp
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Forretningssystem for avfall og gjenvinning, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver

Optimaliser driften av ditt avfallsanlegg

Ecit Wlcom AS

Overflate bunntømt

Alles Miljø AS

Avfallskomprimatorer / Komprimatorer

EnviroPac AS

Slukkehenger

På områder hvor man trenger en ekstremt effektiv mobil slukkeløsning er vår beredskapshenger operativ på få sekunder.

Onsite Security Solutions AS

NaturaPackaging®- Poser for frukt og grønt

Naturabiomat AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.