Nyheter
Foto: BIR

Avfallslagring og utslippskrav øverst på ønskelista

Avfallsbransjen har ønskelisten klar for Miljødirektoratets hasteforskrift for avfallshåndtering.

Koronasituasjonen gjør at det er behov for midlertidige løsninger for å holde håndteringen av avfall fra husholdninger og næring i drift. Avfall er definert som et av de samfunnskritiske områdene, som omfattes av myndighetenes unntaksbestemmelser fra blant annet karantenetider, samt tilbud til såkalt kritisk personell.

LES OGSÅ: Mulige forskriftsendringer

Holde hjula i gang

Over hele bransjen er det opprettet og innført forskjellige beredskapsplaner for å holde driften i gang. I Kristiansand har Returkraft en kriseplan som innebærer at frivillig personell vil fysisk stenges inne på forbrenningsanlegget.

Miljødirektoratet har varslet at de vurderer ulike tiltak og hasteforskrifter, for å sørge for at avfallet blir hentet og behandlet forsvarlig. Til nå har håndteringen gått uten driftsforstyrrelser. Men avfallshåndteringen er sårbar, spesielt fordi det ikke finnes stor lagringskapasitet ved forbrenningsanleggene.

LES OGSÅ: Forbereder deponi som kriseløsning

Trenger lagringsplass

Både avfallsorganisasjonene og bedriftene har sendt sine innspill til direktoratets forskriftsarbeid. Alle organisasjonene har lagring av avfall øverst på ønskelisten.

– Lagringskapasiteten på avfallsanleggene er essensielt. Det er behov for å øke tillatelsene til lagring, sier compliance manager Cecilie Skauge i Norsk Gjenvinning til Avfallsbransjen.no

Dette er et av områdene som direktoratet vurderer. I dag er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Direktoratet vurderer om det skal gis en midlertidig dispensasjon fra forbudet, dersom det skulle bli behov.

Avfall Norge ber også om at det vurderes dispensasjoner fra enkelte utslippskrav, skriver næringspolitisk direktør Cecilie Lind i Avfall Norge i en epost.

Enklere grensepasseringer

Skauge never også behovet for å gjøre lettelser i eksporten. En stor andel av det norske husholdningsavfallet fraktes til forbrenning i Sverige og derfor er det viktig at prosessene går så enkelt som mulig.

– Det er viktig med fleksible løsninger for grensepasseringer. Vi kan komme i en situasjon der det er nødvendig å krysse grensen på flere steder enn Svinesund, sier Skauge.

Direktoratet har ikke gitt noen signaler om når en hasteforskrift for avfallshåndtering kan være på plass.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!