Jus
Hanne Torkelsen, partner Lin Advokater
Foto: Erik Krafft

Korona-unntak fra anbudsprosedyrer

Innsamling av husholdningsavfall i disse koronatider gir mulighet for unntak fra anskaffelsesregelverket

Det er i disse tider meldt om en forflytning av avfall fra næringslivet til husholdningene. Innsamling av dette avfallet er en lovpålagt oppgave for kommunene, og de må sørge for tilstrekkelig bemanning og at avfallet ikke hoper seg opp. Det er ikke fritt frem for private aktører å påta seg denne oppgaven, da det etter Forurensingsloven krever samtykke fra kommunen.

Mange av kommunene har organisert denne oppgaven i egenregi, som for eksempel Oslo kommune, eller gjennom kommunale eller interkommunale selskaper som har fått overført oppgaven til seg. Disse selskapene må også følge anbudsregelverket, og har gjerne inngått kontrakter med private aktører om å samle inn avfallet på vegne av kommunene.

Dersom den økte avfallsmengden ikke kan håndteres gjennom å bruke eksisterende kontrakter som er inngått med de private aktørene, må kommunene og deres selskaper løse dette selv, eller ved å inngå avtaler med private aktører.

Normalt må kommunene følge reglene for offentlige innkjøp for å inngå avtaler med private aktører om innsamling av avfall. Anskaffelsesforskriften har likevel unntak som kan anvendes i særlige tilfeller.

Det kan både benyttes prosedyre for hasteanskaffelser, eller bruke konkurranse med forhandlinger med hjemmel i anskaffelsesforskriften §13-3 bokstav e), uten å følge de tidkrevende prosedyrene i anskaffelsesforskriften del III (anskaffelser over EØS terskelverdier). Vilkåret i bokstav e) er at det er

«umulig å overholde fristene for en åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring som følge av forhold som ikke skyldes oppdragsgiveren, og som oppdragsgiveren ikke kunne forutse. Kontraktens omfang skal ikke være større enn strengt nødvendig.»

Rådet er derfor å undersøke hvilket handlingsrom eksisterende kontrakter gir, og ellers bruke unntaksbestemmelsene for anbud dersom det er nødvendig for å sikre disse viktige tjenestene for innbyggerne og kommunen.

 

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Lov og rett
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!