Nyheter
Hyttefolket fremmer krav om reduksjon i avfallsavgiften som følge av Koron-tiltakene Foto: Eric Moreau, Freeimages.com

Hyttefolket krever redusert avfallsavgift

Staten nekter folk å reise på hytta. Det har ført til krav om redusert avfallsavgift.

Bruk av hytter har blitt et av de få stridstemaene i Koronakrisen. Helseminister Bent Høie har gjentatte ganger bedt folk om å ikke reise på hytta og ordførere i typiske hyttekommuner fortviler over at advarslene ikke følges opp. Det vurderes fortløpende å innføre hytteforbud. Torsdag kom forbudet mot å reise og oppholde seg på fritidseiendom som ikke ligger i egen bostedskommune.

LES OGSÅ: Ber om at gjenbruksstasjonene gjenåpnes

Dette har ført til at hyttefolket nå henvender seg til kommunene og ber om reduksjon i avfallsavgift, skriver KS Bedrift Avfall på sine nettsider.

Må dekke tapene selv

– Vi har fått melding fra medlemmer at hytteabonnenter forventer reduksjon i gebyr når de ikke kan bruke hytta som følge av myndighetenes smitteverntiltak, sier direktør Svein Kamfjord.

LES OGSÅ: Korona-unntak fra anbudsprosedyrer

KS Bedrift Avfall viser til rundskrivet om dekning av tap og utgifter fra Regjeringen. Der heter det at «Den klare hovedregelen er at den enkelte må selv dekke egne tap og utgifter i en slik situasjon. Det kreves et særskilt rettslig grunnlag for at det økonomiske tapet kan overlates til andre. Dette gjelder både i tilfeller hvor det offentlige gir råd eller fatter vedtak/pålegg som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap. Lovlig myndighetsutøvelse vil i utgangspunktet ikke utløse erstatningsansvar».

Organisasjonen minner også om at renovasjonsgebyret omfatter både infrastruktur og tjenester og at disse må opprettholdes, selv om folk ikke oppholder seg på hytta. For å få fritak for avfallsavgift må det

Spesifikt unntak

KS Bedrift Avfall anbefaler at søknader om fritak fra avfallsavgifter nedprioriteres og at kommunene og selskapene prioriterer det som handler om liv og helse.

«Eventuelle endringer i renovasjonsgebyrene eller fritak på generelt grunnlag for hytteeiere som ikke bor i kommunen, må tas opp med og besluttes av eierne/kommunen. En begrunnelse for fritak bør i så fall være strengt knyttet til det spesielle med koronapandemien, slik at det ikke får noen overslagseffekt til andre tjenesteområder», skriver bransjeorganisasjonen på sine nettsider.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!