Nyheter

Mindre eksport til Sverige

Tekniska verken i Linkøping merker nedgang i import av norsk forbrenningsavfall, mens all import til Sysav i Malmø har stanset på grunn av koronaviruset.

Omtrent 40 prosent av norsk avfall som skal forbrennes, blir eksportert til Sverige.

Ved Tekniska verken i Linkøping har de sett det de kaller en “forventet” nedgang i volumene de har importert fra Norge etter innføringen av diverse tiltak fra norske myndigheter.

Nedgangen i import har derimot ikke stanset driften, som går som normalt ved deres fem forbrenningslinjer, opplyser Tony Borg. Han er avdelingssjef for brensel i Tekniska verken.

Dette skyldes at Tekniska verken har et sikkerhetslager som kan forsyne anleggene med avfall til forbrenning i omtrent fire uker ved total stopp i forsyning av avfall.

– Vi følger utviklingen uke til uke hva angår leverte volum i tett dialog med våre kunder, sier Borg.

Forventer lavere volum

Tekniska verken forventer at de importerte volumene vil forbli lavere enn avtalt i en lengre periode.

– Om nedgangen øker eller avtar er uklart akkurat nå. Et mulig scenario er at en generell konjunkturnedgang gir lavere minskede avfallsvolumer i lengre tid, sier Borg.

Han forteller at de på lengre sikt vil tegne avtaler med andre markeder for å tilgodese deres behov om det skulle vise seg at behovet for energigjenvinningstjenester i Norge skulle minske.

Ingen forstyrrelser

Prognosen viser at Tekniska verken kommer til å importere 200.000 tonn norsk avfall i 2020. Borg sier de har tatt og vil treffe de tiltak som anses nødvendige med tanke på dagens situasjon.

– For tiden har vi ingen produksjonsforstyrrelser på grunn av korona.

Kommunikasjonssjef i Sysav i Malmø, Gunilla Carlsson, informerer om at de “kun” tar imot 5.000 tonn avfall fra Norge, men at den leveransen foreløpig er stanset på grunn av koronaviruset.

– Vi har et avfallslager fra tidligere, så vi blir ikke berørt på noen måte av dette relativt lille stoppet, sier hun.

Mild vinter har ført til lager av avfall

Klas Svensson, rådgiver for energigjenvinning i bransjeorganisasjonen Avfall Sverige, forteller at de ikke forventer stor nedgang i import av avfall fra Norge.

– Anleggene våre kjører omtrent som normalt, men personalet har begrensninger mange steder. De som ikke er nødvendige for å opprettholde driften av anlegget, jobber hjemmefra, og kommer ikke inn på anlegget. Ansatte som viser de minste symptomer må være hjemme. Mange har også innført reiserestriksjoner på sine ansatte, skriver Svensson i en mail til Avfallsbransjen.no

Svensson sier det er vanskelig å spå hvordan tiden fremover til se ut, men påpeker at vinteren har vært mild, som gjør at de har lager med avfall som kan brukes til forbrenning hvis leveransene skulle minske fordi økonomien er i en lavkonjunktur.

– For eksempel kan driftsavfallet fra restauranter og byggebransjen forventes å avta. Imidlertid kan dette motvirkes av at folk som blir tvunget til å være hjemme ofte begynner å rengjøre, og kan kaste mer avfall. Mengden medisinsk avfall forventes også å øke, sier han.

Svensson opplyser om at de foreløpig ikke har hørt om noen tilfeller av smittede ved anleggene i Sverige.
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!