Nyheter
Sementfabrikken til Norcem/HeidelbergCement i Brevik. Foto: Norcem/HeidelbergCement

Nye spørsmål om Brevik-deponiet

Arbeiderpartiets Terje Aasland vil vite om regjeringen fortsatt vurderer deponi for uorganisk avfall i Brevik, til tross for at både kommunen, ekspertutvalget og Norcem sier nei.

I et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, ber Aasland om en avklaring på spørsmålet om nasjonalt deponi for farlig avfall. I sitt spørsmål viser Aasland til en epost fra direktoratet for materialforvaltning til en privatperson. Der fremgår det at Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet har fått i oppdrag å vurdere samdrift mellom deponi for farlig avfall og kalkutvinning i Dalen gruver.

LES OGSÅ: Brevik uaktuell som deponi for farlig avfall

Norcem, som driver utvinningen i dag, har tidligere avvist at det er aktuelt å opprettholde driften dersom deponiet legges dit.

Ekspertutvalget for farlig avfall leverte sin rapport til daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen i november. Rapporten konkluderte med at Dalen gruver i Brevik ikke var egnet som deponi for farlig avfall, blant annet på grunn av problemene knyttet til samdrift med gruvedriften.

LES OGSÅ: Deponi-ja fra regjeringen

«Er det slik at regjeringen fremdeles vurderer å legge et deponi til Dalen gruver i Brevik, til tross for kommunens entydige nei til et deponi for farlig avfall, Norcems klare nei til samdrift og den såkalte ekspertgruppen nedsatt av regjeringens klare anbefaling om å ikke legge et deponi til Dalen gruver i Brevik?», spør Aasland i sitt skriftlige spørsmål til statsråden.

Deponidebatten har tidvis vært preget av sterk ordbruk og kraftige beskyldninger. Daglig leder i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik, beskyldte Krf-politiker Steinar Reiten for korrupsjon fordi han mente Raudsand-alternativet ikke var bærekraftig.

LES OGSÅ: Raudsand-sjef beskylder Krf-politiker for korrupsjon

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!