Nyheter
Oslo kommunes biogassanlegg på Nes Foto: Oslo kommune

Avfallsdøgnet 25.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Biogassproduksjon kan femdobles

I en fersk rapport konkluderer Miljødirektoratet med at Norge kan produsere 2600 gigawattimer biogass i 2030. Det er en femdobling fra de 500 gigawattimene biogass som ble produsert og brukt i 2018. Rapporten kommer i forbindelse med regjeringens arbeid med en handlingsplan for biogass. Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, sier biogass er et godt eksempel på sirkulær økonomi, hvor samfunnets ressurser blir utnyttet bedre ved å lage fornybar energi av avfall. Hun påpeker at det sjeldent er lønnsomt for næringslivet å velge biogass, og at det derfor trengs nye virkemidler hvis bruk og produksjon skal øke.

Hasteforskriften kommer snart

Første utkast av Miljødirektoratets hasteforskrift for avfall er på vei. Blant tiltakene som vurderes er en midlertidig dispensasjon fra forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall, samt midlertidige mellomlagringstillatelser. Dette er forhold som avfallsaktørene har etterspurt og mener det er akutt behov for. Direktoratet har allerede innført enkelte rutineendringer for å forenkle eksport og import av avfall. Blant annet er det innført elektronisk saksbehandling for å minske smittefaren fra fysiske dokumenter.

Inviterer svensker til CCS-samarbeid

Det planlagte fullskala CCS-prosjektet, som involverer støtte til bygging av fangstanlegg, transport og lagring i Nordsjøen, betinger at det kommer interesse fra utlandet. Regjeringens ambisjon er å fremme en investeringsbeslutning i neste års statsbudsjett. I desember møtte daværende statssekretær Liv Tønnum i Olje- og Energidepartementet den svenske energiministeren Anders Ygeman. Ett av temaene de diskuterte var samarbeid om CCS. I en epost fra ekspedisjonssjef Bjørn Haugstad til departementsråd Magnus Blümer i det svenske Infrastrukturdepartementet, fremgår det at Norge ønsker et tettere samarbeid med Sverige.

Mer søppel i do

Koronakrisen gjør at kloakkrenseanleggene har merket en økning i forsøpling fra toalettene. Ifølge Hold Norge Rent varsler flere kommuner om økt kasting av antibac-servietter, q-tips og annet søppel i kloakken. Dette kan medføre store problemer for renseanleggene og i verste fall driftsstopp. Ingrid Zimmermann i Hold Norge Rent forteller at våtservietter er blitt et mareritt, fordi folk kaster dem i toalettet i god tro om at de er nedbrytbare. Daglig leder i VEAS, Ragnhild Borchgrevink, driver Norges største renseanlegg. Hun forteller at de vurderer å gå ut med en påminnelse om at man ikke skal kaste søppel i do.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!