Nyheter
Foto: Geminor

Avfallsdøgnet 26.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Grønt lys for avfallssamarbeid

Koronakrisen gir ingen generelle dispensasjoner fra konkurranseloven. Men innen avfallshåndtering finnes det områder som Konkurransetilsynet vil akseptere. – Dersom det oppstår situasjoner der de som har ansvar for å håndtere husholdningsavfall ikke har tilstrekkelig kapasitet, og ønsker å få hjelp fra andre med overskuddskapasitet, kan dette være et eksempel på et samarbeid som ikke vil være i strid med konkurranseloven. De som vurderer om de vil ta initiativ til slikt samarbeid, og er usikre på om det kan være ulovlig, må gjerne kontakte oss for uformell veiledning, sier Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Plastgjenvinning trenger gode rammevilkår

Brita Staal og Vilma Havas i SALT mener rammebetingelsene for plastgjenvinning må bygges så de er i stand til å håndtere kriser som vi møter nå. De påpeker at det er i krisetid man får belyst hvor sårbar næringen er, og at krisen fremhever utfordringer. – Vi må tenke langsiktig og utvikle lokale gjenvinningssystemer, slik at næringen er mindre sårbar for svingninger i det globale plastmarkedet i fremtiden, sier Havas.

Ber statsråd om nødhjelp

Kenneth Johannessen i Organisk Materialretur AS (OMR) forteller at koronakrisen har ført til at plasten han selger videre til avfallsmeglere er nå verdt 500 kroner mindre per tonn. Med et slikt prisfall vil hele overskuddet i OMR forsvinne, og nå ber Johannessen Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om nødhjelp. Johannessen mener myndigheten må hente inspirasjon fra elektroavfall, hvor det er en miljøavgift som gir forbrukeren rett til å levere avfallet gratis.

Transport til Sverige kan stoppe opp

Transporten av treavfall til Sverige kan stanse opp i løpet av uken, skriver Lindum i en pressemelding. Dette kan føre til at avfall hoper seg opp i regioner, og at det kan få store konsekvenser om man ikke får behandlet avfallet som produseres. Derfor oppfordrer Lindum til bransjesamarbeid, og tilbyr kommuner og private aktører å leve returtre ved deres knutepunkter i Drammen og Hønefoss. – Vi opplever at flere av våre sluttmottakere av flis som en del av sin beredskapsplan ønsker å sikre sitt råvarelager for å hindre både eventuell stopp i produksjonen og bruk av alternative råvarekilder, sier daglig leder Pål Smits.

Ber om krisepakke for avfall

Avfall Norge har henvendt seg til FIN, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet og synliggjort behovet for en tilpasset krisepakke for bransjen. De begrunner dette med bortfallet av inntekter i deler av bransjen, som kan få innvirkninger på hele. I tillegg er det nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner, mener de. Blant tiltakene som foreslås er to måneders fritak for arbeidsgiveravgift, mulig kompensasjon for inntektsbortfall og en låneordning skreddersydd for avfallsaktørene. Avfall Norge peker på at den generelle ordningen som er innført for små- og mellomstore bedrifter ikke omfatter sentrale deler av avfallsbransjen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!