Nyheter
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

Grønt lys for samarbeid om avfallshåndtering

Koronakrisen gir ingen generelle dispensasjoner fra konkurranseloven. Men innen avfallshåndtering finnes det områder som Konkurransetilsynet vil akseptere.

Mindre næringsavfall og mer husholdningsavfall har vært gjennomgangstonen etter at myndighetene innførte drastiske tiltak mot Korona-epidemien be innført for to uker siden. Den spesielle situasjonen har ført til både permitteringer og omdisponering av mannskap for en bransje som er ansett som samfunnskritisk.

Det har også ført til økte henvendelser til Konkurransetilsynet, med spørsmål om dispensasjon fra lovverket.

– Vi opplever at flere er opptatt av om det kan gis unntak eller dispensasjoner fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid når det er nødvendig for å løse problemer som oppstår som følge av koronakrisen. Svaret på dette er at konkurransereglene gjelder fortsatt, og at det ikke kan gis dispensasjon fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Nødvendig samarbeid

Selv om tilsynet ikke gir noen generell åpning for dispensasjoner, så er det ikke helt lukket. Gabrielsen peker på den spesielle situasjonen som har oppstått i avfallsbransjen, der noen aktører har mye ledig kapasitet, mens andre presses som følge av Koronakrisen.

– Dersom det oppstår situasjoner der de som har ansvar for å håndtere husholdningsavfall ikke har tilstrekkelig kapasitet, og ønsker å få hjelp fra andre med overskuddskapasitet, kan dette være et eksempel på et samarbeid som ikke vil være i strid med konkurranseloven. De som vurderer om de vil ta initiativ til slikt samarbeid, og er usikre på om det kan være ulovlig, må gjerne kontakte oss for uformell veiledning, sier Gabrielsen.

Gabrielsen viser til at det neppe kommer i konflikt med lovverket om det innføres midlertidige tiltak for å unngå knapphet på viktige varer eller tjenester er. Enten fordi de ikke virker konkurransebegrensende, eller fordi de gir effektivitetsgevinster som oppveier dette. Hvis et midlertidig samarbeid er helt nødvendig for å levere en samfunnskritisk tjeneste kan dette være en slik effektivitetsgevinst.

Ingen anbudsunntak

Men på ett område er Konkurransetilsynet langt strengere. Koronakrisen gir ingen åpning for å tøye regelverket for anskaffelser og anbud.

– Samarbeid om anbud og anskaffelser kommer i en litt annen kategori. Dette er mer langsiktig, og det er vanskeligere å se at den spesielle situasjonen med koronaviruset påvirker hva som er lovlig. Her vil det særlig være de som lyser ut konkurransene som må tenke over hvordan de vil utforme dem i denne situasjonen, sier Gabrielsen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!