Nyheter
Foto: Geminor

– Plastgjenvinning trenger gode rammevilkår

Rammebetingelsene for plastgjenvinning må bygges slik at de er i stand til å håndtere kriser som vi opplever nå. Det mener Brita Staal og Vilma Havas i SALT.

Avfallsselskapet OMR opplevde at prisene falt med 500 kroner per tonn over natten som følge av Koronakrisen. Det har satt det lille selskapet i en dramatisk situasjon. Enkelte typer plast er det nå ikke lenger lønnsomt for selskapet å ta imot. Daglig leder Kenneth Johannessen i OMR på Karmøy ber myndighetene komme på banen med nødhjelp for å unngå at målene om materialgjenvinning av avfall ikke stopper opp.

LES OGSÅ: Koronakrisen tar livet av plastgjenvinning

Sårbart

Johannessen peker på at plastgjenvinning bør underlegges samme regime som EE-avfall, der det legges en miljøavgift på produktene som sikrer forbrukerne retten til å returnere produktene. Det er i krisetid man får belyst hvor sårbar næringen er, mener Brita Staal og Vilma Havas i kompetanseselskapet SALT.

– Vi mener man må sørge for helhetlige rammevilkår som bygger opp under en sirkulærøkonomi. Det må myndighetene støtte opp om. Ikke bare nå, men også på lang sikt. En slik krisesituasjon som vi står oppe i nå fremhever de utfordringer vi har fra før, sier Havas. Vi må tenke langsiktig og utvikle lokale gjenvinningssystemer, slik at næringen er mindre sårbar for svingninger i det globale plastmarkedet i fremtiden.

LES OGSÅ: Vi rammes hardt, men skal komme oss gjennom

De to har tidligere tatt til orde for at det innføres rammebetingelser som hurtigere vil kunne tilrettelegge for sirkulære plastverdikjeder. Som en del av dette har de foreslått utvidet produsentansvar, standardisering, som igjen gjør det lettere å gjenvinne plasten, samt bruk av avgiftssystemet.

Produsentansvar

– Det er ikke konsumenten som skal stå til ansvar. Det er de som setter produktet på markedet som må det. Myndighetene kan stille krav til større standardisering med hensyn til materialbruk i produksjon, samt bruk av en andel resirkulert plast i nye produkter, sier Staal.

EUs siste handlingsplan for sirkulærøkonomi setter tydeligere krav til gjenvinnbarhet av bl.a. plastemballasje og byggematerialer, og planen signaliserer videre grep for å stimulere markedet for resirkulert plast. Dette er noe Norge bør se til ved eventuelle stimuli pakker mot resirkuleringsindustrien på dette tidspunktet.

Et klarere regime med klare rammebetingelse vil gjøre hverdagen lettere for de små aktørene i markedet. De viser til at dagens marked ikke fungerer i praksis, der noen få aktører får dominere og bestemme prisbildet.

Ikke i ovnen

Johannessens forslag om at myndighetene får si klart at de ikke er villig til å bruke midler på plastgjenvinning og at den heller skal brennes, har de to lite sans for.

– Det vil være en nedtur dersom disse verdifulle materialene skulle ende i ovnen. Utvikling av en sirkulær plastøkonomi kan ikke stoppe opp selv om vi står midt i en krise, sier Havas. De fleste sliter akkurat nå, på grunn av en stillestående økonomi. De tiltakene som iverksettes nå, kommer i stor grad til å påvirke hvordan verden skal se ut på andre siden. Fra vårt ståsted er det en unik mulighet å nå skape ordninger som prioriterer næringer som jobber med å utvikle sirkulære og bærekraftige løsninger.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!