Bransjestemmer
Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge. Foto: Grønt Punkt Norge

– Vi rammes hardt, men vi skal komme oss gjennom!

Som alle andre bransjer og sektorer berøres gjenvinningsbransjen kraftig av korona-pandemien. Norge er en del av et internasjonalt system, derfor treffes ikke bare selskaper som OMR på Karmøy, men vi alle av de restriksjonene våre myndigheter har innført.

Bransjen påvirkes sterkt av det som skjer i verden rundt oss. Dette er en tøff tid for alle, store og små, og det gjøres i disse dager en enorm jobb over hele landet for å holde gjenvinningssystemene i gang gjennom denne unntakstilstanden. Ikke minst gjelder dette for innsamlere som OMR, som også tar ansvar for gjenvinning av plastavfall som ikke inngår i produsentansvaret for emballasje.

Uansett tilknytning til gjenvinningssystemet, må alle aktører være klar over at dette er en
unntakstilstand. Gjenvinningssystemet i Norge og Europa er på rett vei, og farten mot målet øker. Men det er ikke balanse mellom tilbud og etterspørsel av gjenvunnet plast foreløpig. Dermed blir det stadig dyrere å sende plast til gjenvinning i Europa. I disse dager forverres denne utviklingen av en rekordsvak kronekurs, som kommer på toppen av en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til utbruddet av COVID-19. Vi frykter for at gjenvinningsanlegg kan måtte stenge på grunn av syke ansatte, at enkelte nasjoners myndigheter kan gjøre det vanskelige å sende plast til landet eller gjennom dem, eller at transportselskapene kan mangle sjåfører.

Grønt Punkt Norge som drifter materialselskapet Plastretur støtter innsamlere av næringslivsplast med fra 500 – 2500 kr/tonn, avhengig av markedet for den enkelte plastkvaliteten. Likevel er situasjonen uoversiktlig for vår bransje, som for alle andre i disse dager.

Mye av plastemballasjen som samles inn fra næringslivet materialgjenvinnes heldigvis allerede i Norge, men utfordringene aktualiserer debatten om økt gjenvinning her hjemme. Men det aktualiserer også debatten om å få på plass incentiver for å raskere realisere de konturene vi ser av en sirkulær plastøkonomi, der plasten vi bruker kan leve mange liv.

Da Kina stengte sine grenser og avsetningsmarkedet ble strammere, ga vi ekstra innsamlingsstøtte for landbruksplast, pp-sekker og farget folie. Kvaliteter som opplevde et særlig vanskelig marked. Denne ekstra innsamlingsstøtten ble noe redusert fra nyttår, da markedet stabiliserte seg, men ekstra støtte gis fortsatt.

Vi har stor sympati med våre 120 innsamlere over hele Norge som opplever store avsetningsproblemer på grunn av Korona-krise. Vi har hyppige krisemøter med styret i Plastretur og opplever at alle som har en interesse av et godt gjenvinningssystem, fra produsenter til renovasjonsselskaper, er med oss på å holde dampen oppe gjennom denne perioden.

Dette gjelder også myndighetene. Tirsdag denne uken hadde vi et krisemøte med Miljødirektoratet og KLD der vi gikk gjennom de store utfordringer retursystemene nå opplever. De særskilte utfordringene som vi kan oppleve fremover som følge av pandemien ble gjennomgått og diskutert og det utarbeides nå forslag til hvordan både europeisk samarbeid og nasjonale støttetiltak kan bidra til å løse utfordringer for retursystemene for emballasje.

Samtidig er det viktig at våre samarbeidspartnere som OMR følger med på de generelle tiltakene som settes inn fra myndighetenes side. De innrettes spesielt for å redde selskaper som i utgangspunktet er lønnsomme, og som er rigget for fremtidig lønnsomhet, gjennom den likviditetskrisen norsk næringsliv og mange i vår bransje nå er på vei inn i.

Relaterte artikler

Sideåpning

Nordcon AS

PUTin kildesorteringskonsept

EnviroPac AS

Sennebogen 821 M E Hybrid

OP System Norge AS

DTA Universal Slam

Fieldata AS

SM 518 Plus

OP System Norge AS

Park og utendørsmøbler

EnviroPac AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

KlesIGLO og andre sirkulære bobler

Tone Skårdal Tobiasson, Journalist og forfatter, Styremedlem Union of Concerned Researchers in Fashion
Ingun Grimstad Klepp, OsloMet
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.