Nyheter
Foto: BIR

Avfallsdøgnet 03.04.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Opprettholder forbud mot deponering

Miljødirektoratet vil foreløpig ikke lempe på forbudet mot deponering av restavfall. Miljødirektoratet har ikke sett grunn til å oppheve forbudet mot deponering av restavfall. Det er avfallsforskriften §9.4 som regulerer forbudet mot deponering av såkalt biologisk nedbrytbart avfall. Lovverket gir åpning for at Miljødirektoratet kan gi dispensasjoner i spesielle tilfeller. «Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at dette vil være aktuelt i Norge på grunn av korona-pandemien. Dersom det oppstår en situasjon der avfallet ikke kan leveres til forbrenning skal det først vurderes om avfallet kan mellomlagres for senere materialgjenvinning eller forbrenning», skriver direktoratet på sine nettsider.

Mer satsing betyr større konkurranse

Aage Stangeland, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd, et av organene som styrer Climit-programmet, mener regjeringens økte satsing på karbonfangst (CCS), vil bety tøffere konkurranse blant søkerne. Årsaken til dette er at Climit-programmet ble tildelt færre midler i statsbudsjettet for 2020 enn i for 2019. Det betyr likevel ikke at Climit ikke kan støtte forbrenningsanlegg som ønsker å utrede mulighetene for CCS. – Vi kan fremdeles gi støtte til innledende studier, men skal man gå videre med mer detaljerte utredninger og uttesting, kan det være nødvendig med mer midler, sier pressesjef i Gassnova, Vegar Stokset.

Deponi vil bety gruveslutt

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) mener gruvedriften til Norcem vil være uforenlig med med deponi i de samme gruvene, skriver Telemarksavisa. Det kommer fram i et dokument fra direktoratet, hvor det blant annet står at de vurderer at «deponering av uorganisk farlig avfall i samdrift med pågående gruvevirksomhet vil medføre vesentlige negative virkninger for gruveaktiviteten, og at de to aktivitetene ikke er forenlige.» De argumenterer på HMS-grunnlag, og viser til daglige sprenginger, eksplosjonsfare knyttet til avfallet,  og rent driftsmessige forhold knyttet til gruvedrift.

Lang kø på gjenbruksstasjon

Det var lang kø da gjenbruksstasjonen på Grefsen åpnet etter å ha vært stengt i to uker, skriver Nordre Aker Budstikke. Alle gjenbruksstasjoner ble stengt i midten av mars for å forhindre koronasmitte blant ansatte og kunder. – Den tida har vært brukt godt, og nå har vi funnet en løsning som gjør at vi likevel kan holde åpent. Kapasiteten på gjenbruksstasjonene blir lavere enn før stengingen, og åpningstidene blir kortere, sa byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) tidligere i uka, skriver lokalavisen. Foreløpig er det få av gangen som slippes inn på stasjonene, for å kunne overholde reglene om avstand mellom mennesker.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!