Nyheter
Norsk Gjenvinnings SmartSekk. Foto: Norsk Gjenvinning

Samler avfall uten samtykke

Kommersielle selskaper driver innsamling av husholdningsavfall, uten å ha søkt kommunen om samtykke. – Hele samtykkeordningen bør skrotes, mener Norsk Industri.

En rekke kommuner stengte i midten av mars ned sine gjenbruksstasjoner som ledd i tiltakene for å hindre koronasmitte. Omtrent samtidig økte markedsføringen av alternative hentetjenester i form av avfallssekker og containere. Mye av markedsføringen gikk nettopp på de stengte gjenbruksstasjonene og ulempene det medførte.

– Vi forstår innbyggere som ønsker hjemmehenting av ulikt avfall. Container er jo en tjeneste mange ønsker, og som mange av våre medlemmer ikke tilbyr i dag. Da kan private aktører være et alternativ. Men, innbyggere som ønsker et tilbud utover renovasjonen fra kommunen bør velge aktører som har samtykke fra kommunen. Dette er en sikkerhet for at avfallet håndteres av seriøse aktører på en miljøvennlig måte. Det er kanskje sannsynlig at innbyggerne ikke kjenner mulige konsekvenser av valgene de tar – om dette med samtykke ikke er på plass hos den de kjøper tjenesten av, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftenene Avfall og ressurs.

LES OGSÅ: Store konsekvenser om husholdningsavfall omdefineres

Blant aktørene som har markedsført slike produkter er Norsk Gjenvinnings SmartSekk. På Facebook annonserer Norsk Gjenvinning sin nylansering med følgende tekst «Vårrydding hjemme eller trangt om plassen på byggeplassen? Vi introduserer ny og enkel løsning for å bli kvitt avfallet».

Krever kommunalt samtykke

Innhenting av husholdningsavfall er forbeholdt kommunene og kan ikke gjøres av private selskaper, uten samtykke fra kommunen. Det fremgår av forurensningslovens §30, tredje ledd der det heter «Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall». Husholdningsavfall er i lovverket definert som «avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende».

Norsk Industri mener ordningen med samtykke er fullstendig unødvendig og bør avskaffes.

– Ja, dette er en ordning som bør skrotes. Det er jo et særdeles merkelig krav. I dag er det helt vanlig at f.eks. boligeiere, borettslag og sameier står fritt til å leie containere for å frakte vekk grovavfall ved opprydninger, dugnader, osv., uten at dette er et forhold som berører kommunen. Det er vanskelig å se at dette er så problematisk at kommunene ønsker å bygge opp et system for å behandle søknader om samtykke til containerutleie. Dette er vel strengt tatt bare byråkrati, som ikke vil ha noen som helst miljøeffekt, sier bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri.

Mindre avfall å måles på

Definisjonen av avfallstyper har vært et stridstema i lang tid. En utvanning av husholdningsavfallet vil kunne vanskeliggjøre materialgjenvinningsmålene, mener Kamfjord.

Slik markedsførrer Norsk Gjenvinning sin Smartsekk på LinkedIn.

– Norge øker kravene til materialgjenvinning i takt med EU, uavhengig av koronakrisen. Hovedtyngden av måloppnåelsen ser ut til å legges på kommuner. Det mener vi for øvrig er helt galt fra norske myndigheters side å gjøre. I Norge har vi allerede minimert kommunenes ansvar for avfall til kun å gjelde husholdninger, og ikke til annet, liknende næringsavfall, slik som i EU. Det betyr at vi skal oppnå samme mål som EU, men med svært mye mindre avfall (måltallene er satt for %-vis av totale avfallsmengder, og ikke for mengdene kommunene spesielt har ansvar for). Private aktører håndterer i dag 80% av totale avfallsmengder i Norge, og burde helt naturlig inkluderes. Om de seriøse aktørene søker, og får samtykke til å samle inn husholdningsavfall, så får vi også tallene vi trenger og mulighetene til å sikre at avfallet går i de strømmene som bidrar til mer gjenvinning, sier Kamfjord.

LES OGSÅ: Slik unngår du smitte blant sjåførene

Fungerende seksjonsleder Pål Stendahl i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, sier til Avfallsbransjen.no at det bare er tre selskaper som har fått innvilget samtykke. Ytterligere to selskaper har søknader til behandling.

Bare tre i Oslo

De tre selskapene som i dag har gyldig samtykke til å samle inn husholdningsavfall er Avfallmannen, Gårdsplass AS og Medarbeiderne. Ren Dunk AS og Trekkfugler AS har sine søknader til behandling.

At flere aktører som driver innsamling av husholdningsavfall ikke har søkt om samtykke, mener Grini skyldes at ordningen er lite kjent.

– Her tror jeg vi må si at ordningen for å søke om samtykke i Oslo kommune ikke har vært kjent i bransjen, og heller ikke for Norsk Industri. Jeg tenker at det er viktig at kommunene informerer aktørene godt om at de ønsker å innføre innhenting av samtykke og samarbeider med aktørene om innføring av ordningen. Nå som vi er kjent med at Oslo kommune har etablert en nettside for å kunne motta søknader om samtykke bør bedriftene søke og Oslo kommune kan forvente å motta slike søknader fremover. Så vidt jeg kunne vurdere virket Oslo kommunes søknadsside relativt ubyråkratisk. Det er bra, sier Grini.

Betaler dobbelt

Grini legger til at kravet om samtykke i forurensningsloven er kjent, men at dette ikke har vært praktisert.

– Tvert imot har jo Oslo kommune avviklet den ordningen de en gang hadde for flere år siden. Dersom de nå ønsker å gjeninnføre en slik ordning for samtykke er det jo naturlig å tenke seg at Oslo kommune kunne informert aktørene om dette, sier Grini.

Kamfjord viser til at de som velger å kjøpe innsamlingstjenester fra private, vil ende med å betale dobbelt opp.

– For innbyggerne er ikke dette noen økonomisk opptur. Tvert om. Først betaler innbyggeren for tjenesten det er å få hentet avfallet. Private tilbydere er gjerne interessert i avfall med plussverdi, som altså kan selges med fortjeneste videre. Da sitter den kommunale parten igjen med en enda større andel avfall som ikke har noen verdi, og som da er en minusverdi i det totale selvkostregnskapet. Det koster å behandle restavfall ved deponering eller forbrenning. Så innbyggeren betaler den private aktøren for tjenesten, og betaler i neste omgang også i form av økte gebyr, sier Kamfjord.

LES OGSÅ: Prioriter fornuft – og husholdningsavfall

I Oslo tilbyr Norsk Gjenvinning sin SmartSekk gjennom det heleide datterselskapet TomWil Miljø AS.

Avfallsbransjen.no har bedt Norsk Gjenvinning om en kommentar til hvorfor de ikke har søkt kommunalt samtykke til innhenting av husholdningsavfall, men har ikke fått svar.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!