Nyheter
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken. Foto: Høyre

Foreløpig ingen lovnader om energifleksibilitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag før de fatter vedtak om energieffektivitet i bygg.

Norsk Fjernvarme og ti andre organisasjoner sendte i slutten av februar et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hvor de ba om at forslaget om at alle bygg over 1000 kvadratmeter skal kunne dekke 80 prosent av sitt varmebehov med energifleksible oppvarmingsløsninger gjennomføres, og påpekte at daværende statsråd Monica Mæland varslet at de tok sikte på å innføre dette fra 1. januar 2019.

Tidligere denne uken fortalte kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg at det var litt «absurd» å be en statsråd gjennomføre eget forslag, men at det tydeligvis var nødvendig.

Ønsker energieffektive bygg

16. april hadde de en videokonferanse med Astrup, hvor de formidlet budskapet fra brevet.

– Kortversjonen er at merkostnaden er forsvinnende liten sammenlignet med direkte elektrisk oppvarming, og at den mer enn veies opp av besparelsene i strømnettet. Dessuten gir energifleksibel oppvarmingen lavere energikostnader i bruk, sa Tomren-Berg.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Heidi Nakken, forteller at regjeringen er opptatt av å legge til rette for energieffektive bygg med gode løsninger for energiforsyning.

Vil ha bedre grunnlag

Hun forklarer at de hadde forslag til skjerping av energiforsyningskravet for bygg over 1000 kvadratmeter på høring i 2018, men at det er flere pågående prosesser som vil ha betydning for energikrav i bygg. Høringsforslaget må sees i sammenheng med disse, mener hun.

– I klimaforliket i 2012 ga Stortinget føringer om at energikravene skal skjerpes til nesten nullenerginivå. Vi har også prosesser med EUs bygningsenergidirektiv som kan innebære endringer i bygningsregelverket. Regjeringen ønsker å se helhetlig på energikrav i forbindelse med dette. Det vil gi bedre grunnlag for en mest mulig hensiktsmessig innretning på kravene, skriver hun i en mail til Avfallsbransjen.no.

Tar med utredning i vurdering

Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme forteller at Astrup ikke kom med lovnader under videokonferansen 16. april, men at det virket som han tok budskapet.

– Astrup kjenner denne saken fra sin tid som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, så hensikten var å løfte saken på hans dagsorden. Trolig kan temaet komme opp i kommende revisjoner av byggteknisk forskrift, men det er en helt unødvendig utsettelse av denne endringen, sa han da.

Nakken fra KMD forteller at utredningen som ble presentert på møtet vil bli tatt med når de skal vurdere arbeidet med de nye energikravene i byggteknisk forskrift til nesten nullenergibygg.

– Det er viktig at våre virkemidler svarer på utfordringer som skal løses. Kravene skal utformes på et godt kunnskapsgrunnlag. Dette vil omfatte både egne utredninger og innspill fra andre, sier hun.

Andre energikrav spiller inn

På spørsmål om KMD planlegger å innføre skjerpede krav til energifleksibilitet i store bygg i nærmeste framtid, svarer Nakken at de jobber med å utvikle energikravene til nesten nullenerginivå.

– Vi vurderer i den sammenheng hvordan kravet til energiforsyning kan utvikles videre sammen med resten av energikravene, sier hun.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!