Nyheter
Slik ser en betaversjon av kartet ut. FOTO: Norsk Fjernvarme/NVE

Lager kart over fjernvarmekilder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler kart over mulige spillvarmekilder, datasentre og fjernvarme.

Norges vassdrags- og energidirektorat jobber i disse dager med å lage et digitalt kart som skal vise en oversikt over mulige spillvarmekilder, datasentre og fjernvarme. Det melder Europower Energi.

Ønsket om et slikt kart er for å effektivisere oppvarming og nedkjøling i Norge, noe NVE har utredet potensialet for tidligere. Videre står det at under disse utredningene har det dukket opp tre områder som peiler seg ut: økt bruk av varmepumper, større utnyttelse av varme fra avfallsforbrenning og økt utnyttelse av spillvarme fra industri og datasentre.

Ikke full oversikt

Datasentrene er allerede er plottet inn i kartet, men NVE sliter med å få fullstendig oversikt over spillvarmekildene, fordi det kan være sensitiv informasjon for de aktuelle industribedriftene.

– Vi har derfor ikke fått inn disse kildene på en god måte. Men vi har i stedet plottet inn industribedrifter som er av en slik art at de kan ha potensiell spillvarme. Det gjør at de som etterspør varme kan ta direkte kontakt med slike bedrifter i sitt nærområde, sier senioringeniør Ingrid Magnussen i NVE.

– Stort behov for varme

Europower Energi skriver at det er økt fokus på energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme i samfunnet.

«Det er et stort behov for varme, både i private hjem og i samfunnet forøvrig. I tillegg ser man for seg at etablering av ny industri og næringsklynger vil øke både etterspørsel og potensielt tilbud av varme. Samtidig er det mest effektivt om man utnytter varmen som er nær – da mye av energien forsvinner hvis det omdannes til kraft og overføres til et annet sted,» skriver de.

Magnussen i NVE påpeker at det derfor er viktig å synliggjøre både ressursene og behovet for varmen, som EU-landene gjør gjennom energieffektiviseringsdirektivet.

Foreløpig er kartet i betaversjon, og gjennom sommeren skal studenter hyres inn av NVE for å ferdigstille det.

– Spillvarmekartet vil være lett tilgjengelig for publikum, bransjen og industribedrifter. Det er offentlig informasjon som kan deles, sier Magnussen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!