Nyheter
Fjernvarmerør. Foto: Pixabay

Utnyttelsesgraden av energi øker

Energiutnyttelsesgraden ved norske energigjenvinningsanlegg har økt fra 2018 til 2019. – Fjernvarme er noe av det mest effektive å bruke spillvarmen til, sier Norsk Fjernvarme.

Tall Avfall Norge har samlet inn viser at graden av energiutnyttelse ved norske energigjenvinningsanlegg var på 81 prosent i 2019 mot 79 prosent i 2018. Dette er det høyeste nivået av energiutnyttelse hittil, skriver de på sine nettsider.

I 2018 ble 3,7 millioner tonn norsk avfall behandlet med forbrenning. Av dette gikk 1,65 millioner tonn i norske energigjenvinningsanlegg. Mesteparten av det andre avfallet ble behandlet i utlandet, mens noe ble brukt som brensel i norske industrianlegg.

Tallene fra Avfall Norge viser at de fleste anleggene er noen prosentpoeng opp i energiutnyttelsesgrad, og at de fleste av disse har hatt høyere brutto energiproduksjon på grunn av noe større avfallsmengde brent enn året før.

Samtidig har de også fått større avsetning på en større andel av energiproduksjonen.

To faktorer

Roy Ulvang i Avfall Norge forklarer at energiutnyttelsesgraden i hovedsak styres av to faktorer; mengden avfall behandlet i anlegget og mengden energi som blir solgt til eksterne kunder. Mengden avfall et anlegg kan behandle i løpet av ett år avhenger igjen av driftstimer i løpet av året og sammensetningen av avfallet.

Energisalget styres i hovedsak av kundens behov, som kan påvirkes av blant annet årstidsvariasjoner, varme vintre og produksjonsstopp.

Les også: Vil skjerpe krav til energifleksibilitet

– Noe av det mest effektive

Trygve Mellvang Tomren-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, sier det er veldig gledelig at utnyttelsesgraden går opp, og at å unytte spillvarmen fra nødvendig avfallsforbrenning er en viktig del av sirkulærøkonomien og et grunnlag for smarte fjernvarmesystemer i Norge, fordi fjernvarme er noe av det mest effektive å bruke spillvarmen til.

– Det vises tydlig ved at det meste av spillvarmen fra avfallsforbrenning som ikke utnyttes «går tapt» sommerstid, hvor fjernvarmen ikke har like stort behov for den. I det perspektivet er det interessant å se på innovative løsninger for hvordan denne varmen kan bli brukt – for eksempel som energi til kjøleproduksjon eller at den sendes til et sesonglager som gjør at varmen som i dag går tapt isteden kan brukes vinterstid, når det er behov for den. Både varmedrevet kjøling og sesonglagring jobbes det nå med å få til i større skala flere steder i Norge, forteller han.

Les også: Krever endring i koronastøtten

Ressurseffektiv

I følge Avfall Norges tall økte omsetningen av energi med 120 GWh fra 2018 til 2019, noe som tilsvarer årsforbruket til omtrent 6000 eneboliger.

Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme forklarer at fjernvarmens grunnidé er å utnytte lokale energiressurser som ellers ville gått til spille til distribusjon av vannbåren varme i byer og tettsteder. Ved å bruke fjernvarme til oppvarming, ryddes det plass i byenes strømnett til elbillading og annen nødvendig elektrifisering.

– Fjernvarme er altså både ressurseffektivt og gjør strømnettet biligere enn det ellers ville ha vært. Siden i teorien hva som helst av varmeenergi kan brukes til fjernvarme, gir fjernvarmerørene energisystemet både stor fleksibilitet og høy forsyningssikkerhet, sier han.

Les også: Planlegger utfasing av torv

Samfunnsnyttig arbeid

Kraftselskapet Tafjord i Ålesund opplyser om at deres energiutnyttelsesgrad er på 67 prosent, men at de har som mål å nå 80 prosent innen 2022. For å få til dette vil de erstatte fossile brensler med fornybar energi til internt bruk, og redusere internt strømforbruk på energigjenvinningsanlegget sitt.

Richard Nilsen, salgssjef for avfall i Tafjord, forteller at energiutnyttelse er noe bransjen jobber aktivt med og diskuterer når de møtes.

– Det er svært positivt at energiutnyttelsen øker, det betyr at energien i avfallet blir brukt til å varme opp boliger, skoler, sykehus og andre bygg. Vår bransje gjør et viktig, samfunnsnyttig arbeid med å destruere avfall som ikke kan materialgjenvinnes, og da er det viktig at spillvarmen kan brukes til fjernvarme, sier han.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!