Nyheter
Skattedirektoratet har sendt et forslag om CO2-avgift på avfallsforbrenning på høring. Illustrasjon: Oslo kommune

– Vil forrykke konkurransesituasjonen

CO2-avgift på forbrenning av avfall vil øke eksporten uten at det påvirker utslippene verken i Norge eller globalt. Det mener både avfallsforbrenningsanleggene og de private eksportørene.

Skattedirektoratet foreslår å innføre en CO2-avgift på forbrenning av avfall på omkring 125 kroner per tonn. Forslaget som tirsdag ble sendt på høring er en oppfølging av tidligere vedtak fra regjeringen både Stortingsmelding 41 fra 2016-2017 og Statsbudsjettet for 2018.

LES OGSÅ: Foreslår CO2-avgift på forbrenning

Avfallsbransjen har kjempet mot innføring av CO2-avgifter siden forbrenningsavgiften ble avskaffet i 2010. Nå varsler bransjen en ny offensiv.

– Energigjenvinningsgruppen i Avfall Norge skal ha møte i neste uke og vil behandle saken da og bestemme hvordan vi skal jobbe med dette videre, skriver daglig leder Ingrid Hitland i BIR Avfallsenergi i en epost til Avfallsbransjen.no.

Hitland er leder i faggruppen for energigjenvinning i Avfall Norge. Hun viser til at en CO2-avgift vil kunne øke eksporten av avfall og øke klimautslippene.

Fordel Sverige

– Norge har i dag ikke nok kapasitet til å brenne alt restavfallet som det faktisk er behov for å brenne, en del norsk avfall eksporteres derfor til Sverige. En avgift vil forrykke konkurransesituasjonen mellom norske og spesielt svenske forbrenningsanlegg, slik at mer av det norske avfallet trolig havner i svenske anlegg, der det vil slippe ut akkurat like mye CO2. Avfall som kunne gått til norske forbrenningsanlegg vil altså trolig fortrenge en del av den svenske importen av avfall fra deponier i andre land, sier Hitland.

LES OGSÅ: – Hverken forbrenningsavgift eller CO2-kvoter virker på utslippene

Sverige innførte en forbrenningsavgift på avfall på 75 kroner per tonn fra 20. april i år. Avgiften skal økes til 100 kroner neste år og 125 kroner året i 2022. Skattedirektoratet i Norge har ikke fastslått noen forslag for avgiftsnivået i Norge, men antyder at den bør ligge på svensk nivå.

Sjelden enighet

Dyrere avfallsforbrenning i Norge vil kunne øke eksporten av avfall og dermed bety økte inntekter for selskapene som har spesialisert seg på denne virksomheten. Men administrerende direktør Kjetil Vikingstad i Geminor er svært skeptisk til forslaget. Ekstra ille mener Vikingstad det er at forslaget kommer nå.

– Mer sortering til materialgjenvinning, i kombinasjon med mindre avfall under koronakrisen, bidrar til å svekke konkurranseevnen til norske forbrenningsanlegg både på norsk og importert avfall fra andre markeder. Innføring av en ny skatt i en slik situasjon er uheldig, og vil kunne skape en usikker situasjon i markedet fremover, sier Vikingstad til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Hardt ut mot forbrenningsskatt

Også Hitland er opptatt av hvordan en CO2-avgift vil påvirke importen av avfall. Mens Skatteetaten delvis begrunner avgiften med muligheten for utslippsreduksjoner mener Hitland at det motsatte kan bli effekten.

Øker utslippene

– Flere norske anlegg har også de siste årene importert avfall fra Storbritannia. Dette har redusert utslippene fra britiske og andre europeiske deponier og både norske og svenske anlegg har brukt all sin kapasitet. Slik import vil bli økonomisk svært vanskelig for norske anlegg med en slik avgift, noe som vil øke de totale klimautslippene i Europa. En CO2-avgift på forbrenning i Norge vil altså slik vi ser det, kun ha en negativ effekt på klimautslippene, sier Hitland.

Vikingstad mener en norsk CO2-avgift på forbrenning av avfall vil ødelegge et viktig marked for avfall.

– Vi mener dette vil gjøre det vanskelig å få etablert stabile varestrømmer med gode og miljøvennlige logistikkløsninger på langsiktige kontrakter, sier Vikingstad.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!