Nyheter
Kaffekopper havner altfor ofte der de ikke burde havne. Foto: Hold Norge Rent

To tonn søppel i Oslo – hver dag

Sneip og snus utgjør mesteparten av den daglige forsøplingen i Oslo, slår Hold Norge Rent fast. Nå anbefaler de kommunen å iverksette tiltak.

Rusken anslår at det kommer ca. to tonn søppel på avveie i Oslo hver dag. Dette tilsvarer 2,5 kg for hver av de omtrent 700.000 innbyggerne i hovedstaden.

Hold Norge Rent (HNR) har utarbeidet en rapport hvor de har kartlagt forsøplingssituasjonen i Oslo kommune for 2019, hvor de har gjennomført både analyser av 16 lokaliteter og 84 intervjuer med innbyggere.

Småsøppel utgjør mye

I rapporten står det at «søppelopptellingen viser at det er småsøppel som er det største forsøplingsproblemet – med sneiper og snus på topp. Sigarettsneiper står for hele 42,5 prosent av funnene.»

Se liste over de ti største funnene nederst i saken.

sine nettsider skriver Hold Norge Rent at Norge mangler kunnskap om egen forsøplingssituasjon lokalt og nasjonalt. Samtidig skriver de at stadig flere kommuner ønsker å sette inn tiltak mot forsøpling, som øker behovet for denne typen kunnskap.

– Uten tilstrekkelig innsikt i forsøplingsproblemene, risikerer kommunen å sette inn tiltak som ikke tar tak i de faktiske utfordringene, forklarer fagleder for landforsøpling i HNR, Mari Mo Osterheider, på organisasjonens nettsider.

Les også: Mindre plastgjenvinning

Ikke overrasket over funnene

De skriver videre at de ikke er overrasket over resultatene. Sneiper er, ifølge HNR, verdens største forsøplingsproblem, og at det samme gjelder for Oslo. I tillegg er snus et stort problem i Norden, og i rapporten utgjorde snus 20,6 prosent av funnene.

Les også: Etterlyser masterplan

Foreslår tiltak

«Uten data om egen forsøpling blir det også vanskelig for kommunen å måle effekten av tiltakene som settes inn, » heter det videre. Derfor har HNR anbefalt flere tiltak kommunene kan iverksette for å kjempe mot forsøplingen.

Disse tiltakene innebærer en helhetlig plan og system for avfallshåndtering, redusere omsetting, distribusjon og bruk av engangsartikler i byrommet, å gå i dialog med næringslivet for å forhindre forsøpling fra sneip og snus og å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen.

– Vi har både foreslått generelle tiltak mot universelle utfordringer som forsøpling fra bygg- og anleggsområder og skreddersydde tiltak rettet mot områdene med de største forsøplingsproblemene, forteller Osterheider.

Dette er de ti største forsøplingsfunnene i Oslo kommune i 2019 (prosentandel):

  1. Sigarettsneiper (42,5%)
  2. Snus (20,6%)
  3. Plastbiter 2,5cm-50cm (8,1%)
  4. Godteri- og snacksemballasje i plast (4,2%)
  5. Annen plast (3%)
  6. Papirbiter (3%)
  7. Annen metall (2,2%)
  8. Korker og lokk (1,4%)
  9. Engangsbestikk (1,2%)
  10. Andre materialer (1,2%)
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!