Nyheter

Likviditetskrise i Plastretur AS

Grønt Punkt Norge ber om fritak fra likviditetskrav og 65 millioner i økonomisk krisehjelp for Plastretur. Selskapet avviser konkursfare.

Lav kronekurs, økte transportkostnader, priskrasj for plastgjenvinning og Koronakrise har skapt en akutt likviditetskrise for Plastretur som driftes av Grønt Punkt Norge. Senest i mars ble medlemsbedrifttene i Grønt Punkt Norge varslet om at miljøvederlaget for plast økes med 89 prosent. Også i februar økte vederlaget.

LES OGSÅ: – Korona-pandemien gir mer avfall og økte kostnader til gjenvinning

I tillegg er situasjonen for selskapet så anstrengt at de ber regjeringen om 65 millioner kroner i nødhjelp. 60 millioner fordeles på en månedlig støtte over det neste året, mens fem millioner bes utbetalt som akutt krisehjelp.

– Plastretur ser ikke dette som en konkursfare, men en likviditetsutfordring hvor vi må ha bistand for å få forsvarlig materialgjenvunnet den andelen plastemballasje vi i henhold til forskriften er ansvarlig for, og samtidig oppfylle forskriftens krav til reserver, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge.

LES OGSÅ: Koronakrisen tar livet av plastgjenvinning

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge. Foto: Grønt Punkt Norge

Ikke likvid før neste år

Avfallsforskriftens §7-9 fastslår at alle returselskaper skal sørge for «Å til enhver tid ha finansielle reserver for minimum seks måneders drift, som sikrer at selskapet kan oppfylle forpliktelsene i dette kapittelet for sine medlemmer».

Ljøstad sier Plastretur AS ikke vil være i stand til å innfri dette likviditetskravet før i løpet av neste år. Prisveksten for plastretur har vært svært kraftig i år og det sitter langt inne å be medlemsbedriftene om enda mer.

–  Denne dugnaden må alle samarbeidspartnere i hele kretsløpet bidra i. Vi kan aldri utelukke prisendringer, men vederlaget er allerede justert to ganger så langt i år og medlemsbedriftene har fått en økning på 2,5 ganger mer på de dyreste plasttypene. Som Jaana Røine skrev i sin kronikk så er smertegrenser her nådd i lys av de utfordringer norske bedrifter allerede har i Korona-krisen, sier Ljøstad.

Kaster i feil dunk

Gjenvinning av plast har fått et kraftig tilbakeslag den senere tiden. Tall fra Miljødirektoratet viser at utnyttelsesgraden fra plastgjenvinning falt med 10 prosentpoeng i fjor.

LES OGSÅ: Akseptabelt å brenne plast nå

. Gjenvinningsgraden for 2019 var 40,5 som var 2,5 prosentpoeng ned fra 2018, men mengdene plast som går ut på markedet stiger stadig. Det ble dermed samlet inn samme mengde plast fra husholdninger i 2019 som i 2018, omlag 52 000 tonn. Hovedgrunn til at ikke gjenvinningsgrad er høyere er at mer enn halvparten av plasten kastes i restavfallet hjemme, sier Ljøstad.

 

 

 

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!