Nyheter
2019 var et tungt år for Plastretur AS. 2020 ligger an til å bli enda verre og nå er sparekontoen tom. FOTO: Fartein Rudjord

Plastretur måtte knuse sparegrisen

Plastretur AS måtte selge unna pengemarkeds- og aksjefond for over 60 millioner kroner for å komme helberget gjennom fjoråret. – Vi snur hver stein, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad.

Selskapet Plastretur AS, som driftes av Grønt Punkt Norge, står med begge beina i en dyp likviditetskrise. Koronakrisen har slått bunnen ut av plastgjenvinningen og påført selskapet enorme ekstrakostnader. Selskapet har selv beregnet ekstrakostnadene til å være 60 millioner kroner.

Truffet på alle kanter

Forklaringen er tredelt. Dels har kostnader knyttet til innsamlingsstøtten til kommuner og interkommunale selskaper hittil i 2020 økt med 20 millioner, dernest har lav kronekurs resultert i at transport har økt med 15 millioner og kronekursen har også resultert i at kostnader knyttet til sortering har økt med 23 millioner. Mulige økte kostnader knyttet til mangel på returtransport er varslet, men så langt ikke påløpt.

LES OGSÅ: Likviditetskrise i Plastretur AS

De økonomiske utfordringene i kjølvannet av Koronakrisen kommer på toppen av det allerede svært vanskelige markedet for plast gjennom fjoråret.

– Vi trodde jo at 2019 var annus horribilis med store avsetningsproblemer, men nå ser det ut til at 2020 blir enda verre, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge. Dersom ikke bransjen i samarbeid, og med bistand fra myndighetene kommer frem til en økonomisk løsning står vi foran noe som kan føre til en nasjonal plastkrise, fortsetter hun.

Trenger 90 millioner

Grønt Punkt Norge må trykke kraftig på bremsen etter at de solgte unna og brukte opp sparepengene i fjor. – Vi snur hver stein, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge.

Plastretur AS har hatt en betydelig kapitalreserve i form av plasseringer i pengemarkeds- og aksjefond. Ved utgangen av 2018 var disse plasseringene verdsatt til 63,7 millioner kroner i bokført verdi. Fondskapitalen sto for om lag halvparten av Plastreturs egenkapital. Avfallsforskriften krever at selskapet må ha egenkapital for minst seks måneders drift. Det har Grønt Punkt Norge beregnet til omkring 90 millioner kroner.

– Kapitalreserven ble realisert i 2019 for at vi skulle kunne holde plastinnsamlingen i gang, sier Ljøstad.

LES OGSÅ: Koronapandemien gir mer avfall og økte kostnader til gjenvinning

Salget av fondsandeler innebærer at Plastretur AS trolig fikk en bedre pris for sine investeringer enn om de ville gjort i dagens marked.

Samtidig innebærer det at sparegrisen i selskapet er knust og brukt opp. Dette er bakgrunnen for at Plastretur AS har bedt staten om krisehjelp på til sammen 65 millioner kroner. Uten disse midlene vil det ikke være mulig å innfri kravet til finansielle reserver. Plastretur har selv oppgitt at de ikke vil være i stand til å innfri dette kravet før tidligst neste sommer og har søkt Miljødepartementet om dispensasjon fra kapitalkravet.

Verdien av fondsporteføljen har variert i takt med markedet. I regnskapene opererer Plastretur med både bokført og virkelig verdi. I 2017 var den virkelige verdien av fondene regnskapsført til 91 millioner kroner. I 2018 var den virkelige verdien anslått til 76 millioner. Det fremgår ikke av regnskapene om Plastretur AS har solgt andeler i denne perioden. Hva salgssummen ble i 2019 blir ikke kjent før i regnskapet for 2019 som fremlegges senere i år.

Fond2017
(Bokført verdi)
2017
(Virkelig verdi)
2018
(Bokført verdi)
2018
(Virkelig verdi)
Pluss Obligasjon kr 29 579 210,00 kr 29 579 210,00 kr 22 514 407,00 kr 22 514 407,00
Dnb Aktiv Rente II kr 31 270 090,00 kr 31 270 090,00 kr 31 667 026,00 kr 31 667 026,00
Sum Pengemarkedsfond
kr 60 849 300,00 kr 60 849 300,00 kr 54 181 433,00 kr 54 181 433,00
Pluss Aksje kr 1 439 568,00 kr 3 204 145,00 kr 772 812,00 kr 1 685 009,00
Pluss markedsverdi kr 1 441 864,00 kr 3 208 166,00 kr 763 359,00 kr 1 695 645,00
Pluss Europa Aksje kr 1 261 998,00 kr 3 022 637,00 kr 877 802,00 kr 1 775 313,00
Dnb Aktiv 100 kr 6 032 872,00 kr 15 886 570,00 kr 6 032 872,00 kr 14 963 164,00
Pluss Utland Etisk kr 2 683 450,00 kr 4 798 880,00 kr 1 042 852,00 kr 1 747 485,00
Sum Aksjefond kr 12 859 752,00 kr 30 120 398,00 kr 9 489 697,00 kr 21 866 616,00
Samlet portefølje kr 73 709 052,00 kr 90 969 698,00 kr 63 671 130,00 kr 76 048 049,00

Senker ambisjonsnivået

– Vi har tatt viktige grep og har fortsatt midler nødvendig som dekker forsvarlig materialgjenvinning i henhold til forskriftskravet, og snur nå hver stein for å komme oss ut av denne likviditetsskvisen. I den situasjonen vi er i nå, så betyr det at vi må senke ambisjonsnivået. Kravet i forskriften om materialgjenvinning av plasten er 30 prosent og vi hadde i 2019 40,5 prosent. I 2020 skal vi klare å innfri kravet. Vi kutter samtidig alt av variable kostnader. Vi har allerede kjørt nasjonale kampanjer for plast med Atle Antonsen-filmene, som er krav i forskriften, men kutter det aller meste av videre kampanjer for plast ut året, sier Ljøstad.

LES OGSÅ: – Overgangen til sirkulær plastøkonomi i fare

Etter planen skulle Grønt Punkt Norge hatt et webinar med avtalepartnerne i kommuner og interkommunale selskaper onsdag 20. mai. Temaet for møtet skulle være den økonomiske situasjonen i Plastretur. Webinaret er foreløpig utsatt. Ljøstad sier til Avfallsbransjen.no at utsettelsen kommer på initiativ fra dem med håp om å finne frem til en løsning.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!