Nyheter
Jonny Enger, tidligere eier av Veireno, har fått berammet sine ankebehandling i Høyesteretten. Foto: Torbjørn Leidal

Veireno-Enger saksøker Oslo kommune

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger krever 27 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune.

Enger ble i februar dømt av Høyesterett til 120 dagers fengsel for brudd på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med søppelinnhentingen i Oslo i 2016 og 2017.

Krever erstatning

Høyesterett reduserte straffen fra ni til fire måenders fengsel, blant annet fordi retten fant det bevist at kommunen var kjent med at Veireno opererte med betydelige brudd på arbeidsmiljøloven og at ansatte i Veireno ble hindret fra å levere avfall.

LES OGSÅ: 120 dagers fengsel for Veireno-Enger

Ifølge Fagbladet.no har Engers advokat levert en stevning av Oslo kommune til Oslo tingrett.

– Jeg kan bekrefte at vi har varslet stevning, men vil ikke utdype dette nå. Vi har ennå ikke mottatt tilsvar fra motparten, sier advokat Thomas Skjelbred ved Elden advokater til Fagbladet.

Ble motarbeidet

Skjelbred sier Jonny Enger krever kommunen for erstatning for tap hans selskap hadde i forbindelse med oppdraget med søppelinnsamling. Kravet fra Enger skal være på 27 millioner kroner.

LES OGSÅ: – Kommunetoppene er advart

– Etter en nøye gjennomgang av saken har vi avdekket kritiske forhold både før og etter oppstart av prosjektet som skyldes feil og mangler hos Oslo kommune. Vi mener disse forholdene må medføre erstatningsplikt, utdyper advokat Thomas Skjelbred i en e-post til Fagbladet.

Kommunens ansvar

Høyesterett konkluderte i sin dom i februar med at Oslo kommune måtte ta en betydelig del av ansvaret for søppelkaoset som oppsto da Veireno sto for innsamlingen.

LES OGSÅ: Brev frikjenner Enger

«Etter avtaleinngåelsen var kommunen og selskapet i løpende dialog for å planlegge oppstart 3. oktober 2016. I det første «mobiliseringsmøtet» 23. september 2015 ble det bestemt at det skulle avholdes møter annenhver uke der Z AS skulle rapportere om fremdrift. Selskapet varslet i februar 2016 at det i oppstartfasen planla en overkapasitet av renovatører på cirka 30 prosent, og 9. september 2016 var det i samsvar med avtale med kommunen ansatt 130 renovatører. (32) Det oppsto likevel problemer kort tid etter oppstart. For det første var det problemer knyttet til at selskapet fredag 30. september 2016 fikk overlevert nærmere 8000 nøkler fra den tidligere leverandøren i Oslo. Disse måtte systematiseres på nytt for cirka 400 ruter før oppstart den påfølgende mandagen. Flere av nøklene var ikke adressemerket, og noen renovatører manglet nøkler til enkelte adresser. (33) For det andre var det utfordringer med Renovasjonsetatens teknologisystem, som besto i at søppelkassene ikke var synlige på kartene renovatørene benyttet. Teknologiproblemene er erkjent av Renovasjonsetaten. (34) Z AS fikk for det tredje problemer med sine renovasjonsbiler. Problemene besto dels i at påbygget bak på flere biler ikke kunne heises langt nok opp, dels i at det var brukt feil sensorer på påbyggene. Dette førte til at det ikke var mulig å tømme de største søppelkassene. Bilproblemene ble påpekt flere ganger. (35) Selskapet opplevde for det fjerde at enkelte renovatørteam ikke hadde den forventede effektivitet», står det i dommen.

Også en rapport fra revisjonsfirmaet Deloite konkluderte med at Oslo Kommune måtte ta kritikk for gjennomføringen og oppfølgingen av anbudet om avfallsinnhenting.

LES OGSÅ: Enkelt regnestykke ville avslørt hvem som hadde ansvaret

– Vi har mottatt stevningen. Kommunen vil komme med sitt tilsvar og har ikke ytterligere kommentarer nå, sier kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Hanne Gjørtz til Fagbladet.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!