Leder

Hvorfor mangler Norge driftskritisk avfalls-infrastruktur?

 

Daglig leder i Agder Renovasjon IKS, Anita Aanonsen Jernquist, måtte ta inn i 300 tonn avfall til Heftingsdalen etter eksplosjonsbrannen i Returkraft AS.
Helt til vogntogene fra Norsk Gjenvinning sist fredag begynte å hente avfallet og frakte det til mottak i Sverige.

– Endelig går det avfall ut fra anlegget. En semitrailer fylles nå. Den tredje i dag, og vogntogene tar rundt 20 tonn pr. lass. Vi håper logistikken fortsetter til uken, fortalte Agder Renovasjon-sjefen fredag ettermiddag til Agderposten.

Varslet krise siden 1.juli 2009

Allerede i 2009, da deponiforbudet ble innført 1.juli, etterlyste daværende direktør i Avfall Norge, Håkon Jentoft og daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme en kriseløsning for avfallsbehandlingen i Norge.

I de 12 årene som har gått er status den samme. Vi har hverken lagringskapasitet til restavfall eller forbrenningskapasitet. Vi har meglere. Med all respekt for meglere og markedet. Når det brenner eller inntreffer krisesituasjoner er det ikke tilfredsstillende.

CO2-kutt i naboland truer norske kriseløsninger

Vi skal ikke lenger enn noen måneder tilbake i tid. Da skrev vi her i Avfallsbransjen.no at danskene ville løse sine CO2-utslipp ved å rive moderne forbrenningsanlegg. Og svenskene skulle ikke være dårligere. Styremedlemmer i Sysav i Malmø tok til orde for at Sydsveriges største forbrenningsanlegg burde stoppe importen av utenlandsk avfall.

Les: Ber Norge brenne eget avfall

Eksporter problemer

Årlig sender vi 1,3 millioner tonn avfall til forbrenning i Sverige. 65.000 trailere minus noe som går på båt og kanskje bittelitt på jernbane. Uten lagringskapasitet og uten forbrenningskapasitet er det skandaløst dårlig, sett i beredskapsperspektiv. Hvorfor skjer det ikke noe med denne saken ? Hvor er debatten?

Nå har vi sett hvordan det gikk da plastmarkedet kollapset og vi satt med plastberg og krise her i Norge. Vi har opplevd koronakrise. Hvor mange flere kriser skal vi oppleve før vi innser at Norge er avhengig av å være uavhengig på viktige infrastrukturer?

Avfall er en slik infrastruktur.

Vi bør i det minste ha lagringskapasitet tilsvarende svenske anlegg. De har titusener tonn i baller på lager med sikring for avrenning og mot brann. Hvorfor har vi det ikke i Norge?

Branndeteksjon

Onsite Security Solutions AS

Biomat® matavfallsposer

Naturabiomat AS

Sedimenteringscontainere

Nordcon As

Bemannet kameraovervåkning

Onsite Security Solutions AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA

Reservedeler

NTM Trailer & Tipp
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Kildesortering innendørs

EnviroPac AS

Sedimenteringscontainere

Nordcon As

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA

Laboratorietjester

Cambi ASA

Slik leverer du båten

Miljøvennlig og trygg destruksjon

Viking Gjenvinning AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.