Runar Bålsrud, Påtroppende administrerende direktør, Avfall Norge

Sommer i avfallsbransjen:

– Det ligger en stor jobb foran oss

De ansatte i Avfall Norge kan vente seg mange spørsmål når Runar Bålsrud er på plass i sjefsstolen over sommeren.

Navn: Runar Bålsrud
Stilling: Påtroppende administrerende direktør, Avfall Norge

Hva har du vært mest opptatt av det siste halvåret (hva gjelder avfall, gjenvinning, sirkulærøkonomi, miljø og klima)?

– Jeg var en av initiativtakerne til å starte Romerike sirkulærøkonomiske nettverk i fjor, og i dette nettverket har vi diskutert muligheter, og ikke minst samarbeidsmuligheter, innenfor alle disse temaene. I praksis har jeg det siste halve året vært prosjektleder på et sirkulærprosjekt innen bygg og anlegg som skal sjekke ut en mulig fremtidig forretningside.

Hvordan synes du myndighetenes arbeid med avfall, gjenvinning klima, miljø og sirkulærøkonomi går?

– Her blir det et litt politisk svar, men jeg må si at det fortsatt ligger en stor jobb foran oss og for myndighetene. På enkeltområder har man vært verdensledende (blant annet elbil-satsingen).

Hva blir det viktigste for bransjen og din virksomhet det neste halvåret?

– Det neste halve året håper jeg å ha opparbeidet meg god nok innsikt og grunnlag for å mene noe om hva som blir det viktigste i 2023.

Hva skal du gjøre i sommer?

– Litt på fjellet, litt hjemme ved Hurdalssjøen, Syd-Sverige og EM i friidrett i Munchen.

Hva er din favorittaktivitet for sommeren?

– Denne sommeren blir det å komme i gang med trening etter litt korona og koronaettervirkninger i vinter/vår.

Hva er favoritt mat og drikke om sommeren?

– Veldig glad i grillmat om sommeren, med lyst sommerøl til.