Bransjestemmer
Legalpanten sikrer kommunale avfallstjenester, mener Henrik Lystad. Foto: Jens Egil Heftøy

Kommunens legalpant på avfallsgebyret

E24/Aftenposten brakte 25. august saken om at ubetalte kommunale gebyrer, som renovasjonsgebyret, med god hjelp av inkassoselskaper og kommunens pant i bolig, førte til en rekke tvangsoppløsninger.

I saken får vi høre bekymringer omkring at et flertall av krav om tvangssalg i Agder kom fra kommuner og renovasjonsselskap. Saken belyser en viktig side ved kommunens håndtering av ubetalte regninger. Det er lov å vise skjønn (ubetydelighetsgrense) og kanskje er det noen ganger litt for lettvint å overlate jobben med å innkreve ubetalte regninger til et inkassoselskap.

Men saken har også en annen side. Legalpanten som kommunen har på sine gebyrer, inkludert renovasjonsgebyret, betyr at innbyggere som ikke betaler regningene til syvende og sist risikerer å måtte se sin bolig tvangsoppløst. Men dette betyr også at kommunen har sikkerhet for at politisk bestemte gebyrer blir betalt. Dette utgjør sammen med selvkostprinsippet, bestemmelsen om at gebyret skal tilsvare de faktiske kostnadene, selve fundamentet for finansieringen av kommunale tjenester.

Innenfor renovasjon mener jeg det er trygt å hevde at dette har vært en viktig forutsetning for at vi i Norge stort sett har en godt fungerende avfallstjeneste i kommunene, som innbyggerne også setter pris på. Dette gjelder både henteordningene og opplevelsene på de kommunale gjenvinningsstasjonene.

Mange steder i verden, i det globale sør, men også i land på vårt kontinent, er det skrikende mangel på avfallsinfrastruktur. Folk mangler grunnleggende avfallstjenester, som henting av avfallet, og avfallet som blir hentet, blir dumpet på fyllplasser med svært dårlig HMS-standard.

Sammenhengen? Disse landene mangler ofte den kommunale sikkerheten for å kreve inn gebyrer, enten på grunn av mangelfull eiendomsregister, kommunal legalpant eller manglende selvkostregelverk.

Tilbake i Norge står vi foran en tid der gebyrene vil stå under sterkt press, både på grunn av «dyrtid», men også på grunn av økte krav til kildesortering og materialgjenvinning. Da kan det være lett for å bli fristet til å fire på noen gamle prinsipper for å komme velgergrupper i møte.

Jeg tror det kan være lurt å tenke seg grundig om før man begir seg inn på det sporet

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

REEN Control

Redusér CO2-utslipp og oppnå dine bærekraftsmål

Reen AS

REEN CMS

Optimaliser din avfallshåndtering med dynamisk sporing og lagerstyring

Reen AS

REEN Drive

Optimaliser din avfallsflåte i sanntid

Reen AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Robuste, brukervennlige og 100% gjenvinnbare

Alles Miljø AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.