Bransjestemmer
Stine Helgeland, daglig leder i LOOP

Den nasjonale merkeordningen for kildesortering virker!

Over 90 prosent av landets kommuner har tatt i bruk den norske merkeordningen, skriver Stine Helgeland i LOOP.

I et innlegg den 29. november argumenterer Professor Reidulf G. Watten ved Høgskolen i Innlandet for at man burde brukt forskningsbaserte fargekoder da en samlet bransjen med Avfall Norge og LOOP i spissen utarbeidet den nasjonale merkeordningen for kildesortering. Han påpeker også at mange kommuner ikke oppfyller kravene til merking i dag, slik at folk «utsettes for et «virvar» av fargekoder og piktogrammer når de reiser gjennom Norge».

Nye nasjonale fargekoder for kildesortering – et fremskritt?

Harmonisering er et viktig mål for merkeordningen, ikke bare når man beveger seg mellom norske kommuner, men også når man beveger seg over landegrensene. Den norske merkeordningen for kildesortering er en del av en nordisk merkeordning, med en harmonisert symbol- og fargebruk i alle de nordiske landene.

LOOP forvalter den norske merkeordningen, og jobber sammen med de andre nordiske landene og den norske bransjen med å utvikle nye merker og gjøre ordningen kjent. Spesielt for Norge er at vi må følge de nye kravene til universell utforming, og vi har i høst derfor justert fargen på noen av sorteringsmerkene for å øke kontrastene og sikre best mulig lesbarhet.

Dersom merkeordningen skal fungere, er det ikke bare avgjørende at alle kommuner og private avfalls- og gjenvinningsselskap tar merkeordningen i bruk, men også at den tas i bruk med de fargene og retningslinjene for utforming som i dag gjelder.

LOOPs kartlegging fra april i år viser at den norske merkeordningen for kildesortering er tatt i bruk av over 90% av norske kommuner, og at den rulles ut i takt med at de kommunale renovasjonsselskapene skifter ut dunker og annet materiell. Ferske tall fra Opinion viser at kjennskapen til sorteringsmerkene i befolkningen har økt fra 26% høsten 2021 til 62% sommeren 2023. Undersøkelsen bekrefter også at merking på emballasje og avfallsdunker er det tiltaket som i størst grad oppleves å gjøre det enklere for folk å kildesortere.

Merkeordningen ble etablert i 2020, og det tar naturlig nok litt tid før alt materiell er merket og sorteringsmerkene er godt kjent i befolkningen. Takket være god innsats fra returselskaper, norske kommuner, private avfalls- og gjenvinningsselskap og produsenter som tatt merkeordningen og sorteringsmerkene i bruk, er vi nå på god vei til å gjøre det enklere for folk og bedrifter å kaste mindre og sortere mer!

Biogass- og slambehandlings­­anlegg

Cambi ASA

Helt nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS

Kildesortering innendørs

EnviroPac AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Geotainer® – GTS-L

Allsidig avfallsløsning med tysk kvalitet

Alles Miljø AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Overflate bunntømt

Alles Miljø AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Avfallsbeholdere fra SULO

EnviroPac AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.