Nyheter Leverandørpraten
Norman Weisz, Nordic region Manager i Cambi. Foto: Cambi

Cambi: – Rekordomsetning og sterk global vekst

Ferdigstiller prosjekter i København, Antwerpen og Warsawa. Ser utfordringer i dagens offentlig innkjøpsprosesser ved at det hele blir veldig formelt, særlig kommunikasjonsdelen. – Da er det lett å trå feil å bli diskvalifisert for forhold som kunne vært løst med litt mindre formell kommunikasjon, sier Norman Weisz, Nordic Region Manager i Cambi.

Det har gått veldig bra for Cambi de siste årene. Rekordomsetning i 2023 og de har nettopp betalt rekordutbytte til sine aksjonærer samtidig som de har en økende global prosjektpipeline. Samtidig lanseres nye produkter og tjenester. Cambi er dagens gjest i Leverandørpraten.

Termisk hydrolyse kjerneprodukt

Det er fortsatt termisk hydrolyse i forbindelse av organisk/biologisk materiale med biogassproduksjon som er Cambis kjerneprodukt, og da særlig i forbindelse med behandling av slam fra kommunale renseanlegg. Tradisjonelt brukes teknologien hovedsakelig som en forbehandling før utråtning for å oppnå mer biogass, full hygienisering og bedre avvanning.

Ny utnyttelse av teknologien

Nå har Cambi utviklet teknologien, slik at den i stadig flere prosjekter kan utnyttes på andre måter.

– I København ferdigstilles et anlegg nå hvor kun bioslammet behandles før det blandes inn i primærslammet og utråtnes, ettersom full hygienisering av alt slam ikke er så viktig når det skal brennes til slutt likevel. I Warsawa installerer vi en THP som skal stå mellom to råtnetanker slik at slammet først utråtnes konvensjonelt før vi setter på «turboen» foran andre trinn, I Antwerpen ferdigstiller vi i disse dager en THP som skal stå nedstrøms råtnetank med tilbakeføring av det flytende hydrolysatet etter sluttavvanning for øket biogassproduksjon, forteller Norman Weisz, ansvarlig for det nordiske markedet i Cambi.

Ny teknologi i VEAS og NRVA

Det er denne prosessen Cambi nå designer for VEAS, Norges største renseanlegg vest for Oslo, og som de mener har et stort potensiale også for biogassanlegg basert på matavfall og andre organske avfallstrømmer. –For NRVA, som bygger et nytt slambehandlingssenter utenfor Lillestrøm, bygger vi en THP med et nytt energisparende design, den vil ha et ekstra energiøkonomiseringstrinn som reduserer forbruket av damp med rundt 30% sier Norman Weisz.  Ut over dette har Cambi utviklet hele behandlingslinjer på en standardisert måte der THP er et av flere elementer.

Slamløsning for eksisterende anlegg

En annen nyhet hos Cambi er et nytt produkt som de kaller  «Plug&Go» som er en komplett forbehandlingslinje for slam som egner seg å sette på eksisterende anlegg. Det er også andre nye produkter og tjenester på gang, eksempelvis innen drift og vedlikeholdstjenester.

Fjernovervåkning 

– Vi har også sterkt økende omsetning innenfor drifts- og velikeholdstjenester til eksisterende kunder, gjennom vårt selskap Cambi Services. Her utvikler vi også nye produkter, bl.a. Cambi PLUS, som er en aktiv fjernovervåking av prosessen med tilbakemeldinger om anbefalte og/eller nødvendig preventive vedlikeholdstiltak, forteller Norman Weisz og legger til at de setter sin ære i å sikre at kunden er fornøyd, også lenge etter at anlegget i drift.

Viktig med kommunikasjon og samspillsmodellen

– Generelt har vi god erfaring med å kommunisere med sluttkunden og dennes konsulent i våre prosjekter. Jeg vil her spesielt fremheve positiv erfaring med samspillmodellen som etter hvert er blitt en ganske vanlig del av slike entrepriser i Norge. Når det legges inn en samspillsfase mellom konkurransefasen og selve leveransefasen er det mulig å bygge gode relasjoner og ikke minst finne frem til mest mulig konstruktive løsninger før det riktige alvoret setter inn, sier Norman Weisz.

Problemerfaring kritisk suksessfaktor

Cambi overleverte Romerike biogassanlegg (RBA), til kunden Oslo kommune for mer enn seks år siden. Mye kan sies om det prosjektet, og for Cambi inngår det også i vår lærekurve, forteller Norman Weisz-

– Prosjektet inngår i en erfaringsbase som har ført oss dit vi er i dag. Det er veldig viktig å ha en kompetent håndtering også av det kontraktsmessige i et såpas stort og komplisert prosjekt som dette som inkluderte mottak av forskjellige våtorganiske avfallsfraksjoner inklusive de grønne posene fra Oslo, forbehandling, termisk hydrolyse, biogassproduksjon, flytendegjøring av biogass og inndamping av klarfase som følge av strenge utslippskrav, for å nevne de viktigste elementene. I tillegg hadde vi ansvar for alt det byggmessige med Veidekke som vår underleverandør. Her var det stor kompleksitet og mange risikofaktorer, ikke bare på det tekniske. Det var kun en del av dette som var innenfor Cambis kjerneteknologi, for de øvrige elementene måtte vi stole på forskjellige underleverandører som vi selvfølgelig hadde valgt med den største omhu. Overfor Oslo kommune var vi ansvarlig uansett. Anlegget har nå vært i full drift i mange år, og leverer som det skal, sier Weisz.

Klima og miljø vektes i anbudskonkurransene, men mange leverandører klager over tilfeldig og lite forutsigbar vekting.  Hvordan opplever Cambi dette?

– Vi har god erfaring med at klima og miljø vektlegges som en del av evalueringen. Vi ser på oss selv som et miljøteknologifirma og det er nettopp klima og miljø som er vår konkurransefordel, i tillegg til totaløkonomi selvsagt. Men det er mange forhold som er viktige for kunden, og det er derfor viktig at disse vektes på en fornuftig måte og at man ikke ser seg blind bare på investeringen. Men det kan selvsagt være vanskelig å vekte alle kriterier på en måte som alle er enige i. Det gjelder særlig de kvalitative kriteriene. Men som leverandør har man mulighet å få innsyn i poenggivingen i etterkant og i verste fall kan man klage på prosessen. Vår erfaring er at dette er meget ryddige prosesser. En positiv utvikling er også at kundene, særlig i Norge og Norden for øvrig, i stadig økende grad er opptatt av totaløkonomi og evaluerer økonomien over mange års drift, gjerne 20 år.

– Det jeg opplever som litt utfordrende for oss leverandører i dagens offentlig innkjøpsprosesser er at det hele blir veldig formelt, særlig kommunikasjonsdelen. Da er det lett å trå feil å bli diskvalifisert for forhold som kunne vært løst med litt mindre formell kommunikasjon, sier Norman Weisz.

Er det noe trend-skifte i markedet, slik du ser det?

– Biogass som en del av fremtidens energimiks har fått sterkt økende fokus de senere årene. Det er mange prosjekter under utvikling i Norge for forskjellige organiske substrater, i første rekke avfallstrømmer. Utfordringen er likevel å få trygg nok langsiktig lønnsomhet i prosjektene. Det ser ut til at vi fortsatt sliter med dette i Norge til tross for at Enova støtter enkelte prosjekter til en viss grad.

Se til Danmark

Danmark der man har valgt å støtte prosjekter gjennom driftsstøtte relatert til mengde produsert fornybar energi. Danmark ligger her langt foran Norge ettersom man til og med kan benytte substrater i biogassanlegg med en positiv verdi fra landbruket som for eksempel halm. Her burde vi ha noe å lære, mener Norman Weisz.

Strengere EU-krav

For avløpsbransjen kommer et trendskifte i forbindelse med at EUs reviderte avløpsdirektiv blir implementert. Det blir strengere krav til vannrensing. – Det betyr mer slam som kan bli til biogass, og det kommer krav om energinøytralitet over hele rense- og behandlingsprosessen. Det betyr at det blir uaktuelt å gjøre noe annet enn å lage biogass av slammet ettersom den vil være avgjørende for å komme frem til et energinøytralt system, sier Norman Weisz.

 EU-landene skal satse mye på biogass i årene som kommer, hvordan posisjonerer dere Cambi for det?

– Cambi er godt posisjonert i EU, vi har referanser i 12 EU-land og dekker de fleste land godt. Vi signerte vår første avtale i Bulgaria i 2022, og forventer gjennombrudd i nye markeder på mellomlang sikt. I noen markeder der vi ikke har vært så aktive frem til nå, ser vi etter agenter som kan øke vår synlighet i markedet og kapasitet til å følge opp potensielle prosjekter.

Til slutt, hvis du skulle komme med en oppfordring til kundene dine, hva vil det være?

– Til de som planlegger nye investeringer i slambehandling vil jeg si: Tenk fleksible løsninger som lar seg tilpasse rammebetingelser og regelverk i endring. Med Cambis THP sikrer du god energiøkonomi og et absolutt hygienisert og et høykvalitets biogjødselprodukt som kan spres i landbruket, hevder Norman Weisz selvsikkert og mener også at en stabil og hygienisert biorest til landbruket alltid vil være billigst og gi den mest fullstendige resirkulering av næringsstoffer.

– Dersom det på et eller annet tidspunkt blir vanskelig å sende produktet til landbruket av en eller annen grunn, og man ender opp med å måtte tørke, pyrolysere og/eller forbrenne, og da vil THP med biogassproduksjon uansett være en riktig og kostnadseffektiv forbehandling som også sikrer optimal sluttavvanning med minst mulig energibruk til tørking, avslutter Norman Weisz, Nordic Region Manager i Cambi.

Om Leverandørpraten: Avfallsmarkedet består av mange forskjellige selskaper i ulike størrelser. Fellestrekket er at de ofte mangler en felles arena der kan fortelle om sine egne produkter og innovative løsninger; både de som allerede finnes  – og de som er på vei til å bli rullet ut. Det har vi lyst til å gjøre noe med.

Leverandørpraten er dermed vårt bidrag til å vise fram innovatørene blant renovatørene.

Har du tips om noen som fortjener å bli nevnt – eller vil du selv være med? Ta kontakt på redaksjonen@avfallsbransjen.no, så vil vi ta kontakt.

 

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi is the leading global provider of thermal hydrolysis solutions for sewage sludge and organic waste management

Cambi ASA

Biogass- og slambehandlings­­anlegg

Cambi ASA
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi is the leading global provider of thermal hydrolysis solutions for sewage sludge and organic waste management

Cambi ASA

Drifts- og vedlikeholdstjenester

Cambi offers a diverse range of high quality services

Cambi ASA

Biogass- og slambehandlings­­anlegg

Cambi ASA
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.